Pridružite se nam!

Namen dogodka: Na temelju dogajanja na nedavnem Letnem posvetu o izobraževanju odraslih (LPoIO 2019) in pridobljenih spoznanj smo nadaljevali premislek o ključnih izzivih in rešitvah ter vzpostavljali stičišča. V novo desetletje namreč želimo zakorakati skupaj, v duhu medsebojnega poznavanja, razumevanja in sodelovanja. Le tako bomo s sinergijo pristopov dosegali ambiciozne cilje v dobro posameznika in družbe.

Na dogodku sta mag. Peter Beltram in prof. dr. Ana Krajnc povzela ključne ugotovitve LPoIO, ki zadevajo prenovo Nacionalnega programa izobraževanja odraslih (NPIO), in si z nami delila svoje poglede nanje. Mag. Samo Milič Hribar in Tanja Skaza sta s svojima prispevkoma osvetlila pomen izobraževanja in usposabljanja za delo. Irena Kuntarič Hribar si je z nami delila izkušnje s projektom ESS Dvig izobrazbene ravni, ki odrasle vabi k pridobivanju formalne izobrazbe. Marija Imperl in Jože Prah pa sta spregovorila o pomenu splošnega neformalnega izobraževanja odraslih – za posameznika, skupnost in trajnostni razvoj. Namen našega druženja, ki se ga je udeležilo 53 posameznikov, je bila izmenjava pogledov za širok in vključevalen novi NPIO , ki pa bo obenem omogočal doseganje povsem specifičnih ciljev za odpravo pomanjkljivosti in neenakosti. 

Video izjave

© 2019 Andragoški center Slovenije, vse pravice pridržane. Politika zasebnosti  | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, tehnična izvedba: Franci Lajovic