Regijska konferenca EPALE in zaključna konferenca EPUO

24. in 25. september 2019 v Kongresnem centru Thermana Laško

Dobrodošli!

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) v vlogi Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija in Andragoški center Republike Slovenije (ACS), nacionalni koordinator projekta EPUO, sta s skupnimi močmi izpeljala regijsko konferenco EPALE in zaključno konferenco projekta EPUO. Dvodnevni dogodek predstavlja sinergijo dveh procesov, ki ju je na področju izobraževanja odraslih sprožila Evropska komisija in se uresničujeta v regiji. V Sloveniji oba projekta sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Regijske konference EPALE predstavljajo priložnost za Nacionalne podporne službe (NPS) EPALE v jugovzhodni Evropi, da izmenjajo svoje izkušnje in zamisli. Obenem so posvečene aktualnim temam v državi gostiteljici in širše. Tema letošnjega regijskega srečanja je bila razmislek o implementaciji Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle v sodelujočih državah.

Na konferenci smo gostili nad 80 udeležencev, 14 iz Bosne in Hercegovine, po 8 iz Hrvaške in Črne gore, 2 iz Srbije, predstavnico Evropske komisije ter okrog 50 predstavnikov politike in stroke izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Prispevki so na voljo tukaj, o dogodku pa pričajo tudi video posnetki ter fotografije (v pripravi).

EPALE

je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, ki je namenjena strokovnemu osebju na področju izobraževanja odraslih in predstavlja prostor medsebojne izmenjave mnenj, izkušenj, novic in virov. V Sloveniji v okviru CMEPIUS-a deluje Nacionalna podporna služba (NPS) EPALE Slovenija, ki, med drugim, skupaj s službami iz regije Balkana sooblikuje vsakoletno regijsko konferenco. Na dogodku, ki ga v letošnjem letu gostimo v Sloveniji, pričakujemo predstavnike NPS EPALE in deležnike s področja izobraževanja odraslih iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Slovenije in Srbije.

EPUO

je akronim za projekt Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). Dejavnosti v vseh državah EU tečejo že od leta 2012, v aktualni fazi (2017–2019) pa so marsikje, tudi v Sloveniji, namenjene uveljavljanju Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. V slovenskem projektu pozornost namenjamo tudi ozaveščanju o pomenu izobraževanja odraslih ter spodbujamo nizko izobražene in druge prikrajšane odrasle k udeležbi in razvijanju njihovih temeljnih zmožnosti. Redno objavljamo na platformi EPALE in sodelujemo pri njenem razvoju.

© 2019 Andragoški center Slovenije in CMEPIUS. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Pravna obvestila 
Urednica: Zvonka Pangerc Pahernik, računalniška izvedba: Franci Lajovic