Dogodek ELS: Strokovni posvet o mikrodokazilih za potrebe trga dela

Svet Evropske unije je 16. 6. 2022 sprejel Priporočilo Sveta o evropskem pristopu k mikrodokazilom. Njegov namen je podpreti razvoj, izvajanje in priznavanje mikrodokazil v institucijah, podjetjih, gospodarskih panogah in državah.
V Sloveniji se različne organizacije ukvarjamo z ugotavljanjem ustreznega načina vpeljave mikrodokazil, ki naj bi bila ciljno usmerjena v pomoč ljudem pri razvijanju znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za osebni in poklicni razvoj, vendar pri tem premalo sodelujemo.
Mikrodokazila brez skupnih standardov, ki bi zagotavljali njihovo kakovost, preglednost, čezmejno primerljivost, priznavanje in prenosljivost, ne morejo v celoti izkoristiti svojega potenciala. Z namenom pričetka razprave o mikrodokazilih v strokovni javnosti smo organizirali prvo srečanje vseh ključnih slovenskih deležnikov na področju vseživljenjskega učenja.
Na Zavodu želimo mikrodokazila uporabljati v ukrepih aktivne politike zaposlovanja (APZ), tako da bodo brezposelni po zaključeni udeležbi v programu APZ prejeli informacijo o pridobljenih spretnostih in kompetencah. Ti podatki bodo prispevali k izboljšanju svetovalnega procesa in posredovanja kandidatov na prosta delovna mesta.

Na posvetu smo spregovorili predvsem o umeščanju mikrodokazil v slovensko ogrodje kvalifikacij, kako pomagati mladim pri prepoznavanju in vrednotenju svojih kompetenc za lažji vstop trg dela, ugotavljanju, vrednotenju in dokumentiranju znanja in spretnosti v izobraževanju odraslih, kako poenotiti beleženja kompetenc, pridobljenih z neformalnimi izobraževanji in usposabljanji, ter uporabnosti mikrodokazil za starejše.
S predstavitvami in v živahni razpravi so sodelovali strokovnjaki:
našega Zavoda,
Centra za poklicno izobraževanje,
Andragoškega centra Slovenije,
Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru,
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Ministrstva za vzgojo in izobraževanje,
Združenja ljudskih univerz,
Društva za karierno orientacijo Slovenije,
Nacionalne strokovne skupine za VKO ter drugih institucij, ki izvajajo vseživljenjsko učenje.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN DOGODKA
Lokacija dogodka: Ljubljana, Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, c.IX/6
Datum: 9. 11. 2023
Čas dogodka: od 10.00 do 14.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA DOGODEK
Julija Pirnat
Telefon: 01 733 08 219, 041 281 446
E-naslov: Julija.Pirnat@ess.gov.si
DOGODEK IZVAJA
Zavod RS za zaposlovanje
Rožna dolina, c.IX/6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 90 900
E-naslov: gpzrsz@ess.gov.si
Spletna stran: https://www.ess.gov.si/
Vsi dogodki >>

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic