Praksa PI

V tem e-zborniku so predstavljeni primeri dobre prakse, povezani z obstoječimi ukrepi in projekti ESS v Sloveniji, namenjenimi implementaciji Priporočila PI. Predstavitve temeljijo na strukturi osebne izkaznice, ki je bila pripravljena z namenom, da izbrane primere prikažemo na poenoten in poglobljen način.

Ukrep Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 (TPK I)

Primeri dobre prakse:

Ukrep Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022

Primeri dobre prakse:

Ukrep Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022

Primer dobre prakse:

Ukrep Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022

Primeri dobre prakse:

Ukrep Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 (TPK II)

Primer dobre prakse:

Stran je še v pripravi, v tem procesu bodo dodani še drugi vidiki, filtrirani in združeni prikazi ter analitični del.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic