Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju (Communication in the workplace and in everyday life)

Širši okvir:
Javni razpis Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 (TPK 2016–2019)

Časovni okvir:
1. julij 2016 – 31. marec 2019

Financerji:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
zahodna Slovenija – KRZS

Nosilec konzorcija:
Posoški razvojni center Tolmin (PRC)

Konzorcijska partnerja:

 • Ljudska univerza Nova Gorica
 • Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center – MIC

Udeleženci:
Zaposleni iz različnih panog (zdravstvo, trgovina), ki imajo končano največ srednjo šolo in so stari 45 let ali več (izjemoma manj).

Namen:
Pri udeležencih programa izboljšati spretnosti, ki so ključne za odnose v domačem in delovnem okolju. Poudarek je razvijanje pozitivne samopodobe, nadgraditi znanje o pomenu besedne in nebesedne komunikacije v različnih situacijah, pravila vedenja, razlikovati med različnimi pojmi v komunikaciji, naučiti se prepoznavati sporočila neverbalne komunikacije, naučiti se vzpostaviti dober stik s sogovornikom in razvijati kakovostno komunikacijo, posredovati učinkovito povratno sporočilo, naučiti se učinkovito postavljati cilje, spoznati tehnike uporabe asertivne komunikacije, razvijati želena vedenja v komunikaciji in prevzemanje odgovornost za lastno počutje in delovanje, spoznati in upoštevati kulturo komuniciranja, poslovni bonton, prepoznati konfliktne situacije in jih konstruktivno rešiti, poznati pravila spletnega komuniciranja.

Cilj(i):
Izboljšati komunikacijske spretnosti odraslih z nižjo izobrazbo (OŠ, poklicno šolo, srednjo šolo), sposobnost izražanja in interpretacije svojih misli, občutij in dejstev tako v ustni kot tudi v pisni obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ter medsebojno komuniciranje v jezikovno primerni obliki in načinu v vseh življenjskih okoliščinah (vzgoja in izobraževanje, dom, delo, prosti čas).

Opis:

Uspešno komuniciranje ni prirojeno, zato je pomembno, da se veščin učinkovitega komuniciranja učimo. Človek veliko časa preživi z ljudmi, s katerimi ustvarja raznolike odnose, kakovost le-teh pa vpliva na nas in naše razpoloženje. Komunikacija je temelj dobrih medosebnih odnosov in uspešnosti na delovnem mestu in v družbi nasploh. Poznavanje in razumevanje njenih osnovnih zakonitosti lahko poveča učinkovitost pri opravljanju dela v različnih okoljih.

Trajanje programa je 50 ur.

Vsebine programa:

 • Uvod, splošno o komunikaciji (proces, komunikacijski šum, povratna informacija)
 • Veliki in mali pogovori (kako nam spoznanje, da smo za komunikacijo odgovorni in jo imamo pod nadzorom, pomaga uspešneje komunicirati in razumeti sodobni svet)
 • Besedna in nebesedna komunikacija
 • Samopodoba
 • Telefonska in e-komunikacija
 • Zakaj nas je strah javnega nastopanja in kako to premagati
 • Veščine uspešnega komuniciranja
 • Z improvizacijo do boljše komunikacije (komunikacija v skupini, grajenje skupinskega duha in dinamike govorica telesa, aktivno poslušanje, reševanje konfliktov (pozdrav in kratka predstavitev improvizacijskega gledališča, predstavitev učne ure, razlaga elementov, tehnike, aktivno delo v skupini, vodeni razgovori, razlaga in pogovori))
 • Bonton v vsakdanjem življenju, predstavljanje sebe in drugih
 • Bonton pri obrokih (restavracija) in bonton oblačenja za različne priložnosti
 • Govorica telesa
 • Sprejem gostov, poslovnih partnerjev, rokovanje
 • Trije temelji uspešnega javnega nastopanja: vsebina, pozornost in sproščenost
 • Aktivno poslušanje
 • Reševanje konfliktnih situacij
 • Prvi vtis: ustvarjanje prvega vtisa, kultura in estetika v poslovnem svetu.

Program vodijo: psihologinja, novinarka in komunikologinja-improvizatorka.

Program vključuje frontalno obliko predavanj, aktivno delo udeležencev, igranje vlog …

Dosežki:
Udeleženke programa (programa so se udeležile samo ženske) so po zaključku programa postale ambasadorke vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi Nova Gorica. Usposabljanje jih je spodbudilo, da se vključujejo še  v druga izobraževanja in usposabljanja. Med njimi pa se je spletel tudi prijateljski odnos.

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitev na  Posvetovalni dogodek projekta EPUO – konferenca z naslovom »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«, Rimske terme, 10. in 11. april 2018

Kontakt:
Milena Cotič, LUNG (T: 05 335 3111,  E: milena.cotic@lung.si)
Alenka Podgornik, LUNG (T: 05 335 3114, E: alenka.podgornik@lung.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic