Implementation of the European Agenda for Adult Learning (EAAL) in Slovenia

About

The project National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning (the EAAL project) in Slovenia is intended for the popularisation of the EAAL’s key messages and educational policy measures at EU and national level. Above all, it is intended for awareness raising on the importance and omnipresence of adult education and lifelong learning as well as on opportunities available for the adult population.

The project addresses all target groups, e.g. representatives of policy, practice and profession, learners, media representatives and the widest public. Special attention is being paid to the low skilled and educationally deprived ones. Project activities are related to existing national endeavours in the field of awareness raising on the importance of adult learning (i.e. the Slovenian Lifelong Learning Week (LLW) and the promotional campaign Role Models Attract), and of non-formal educational provision for basic skills and other key competences, support mechanisms and other approaches tailored to the needs of (non-)learners. The national policy strategy in Slovenia is embodied in the Adult Education Master Plan 2013–2020 and in respective Annual Adult Education Plans. For this purpose, EAAL activities have been planned and implemented at all levels – policy, profession and practice – with special focus on low-skilled adults and other educationally disadvantaged target groups.

Novice

Drugi posvetovalni dogodek EPUO – posvet DOIO
»Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva«
Ljubljana, 11. junij 2018
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-2

Več o drugem dogodku EPUO

Vtis je, da so  danes srednje šole v izobraževanju odraslih v nezavidljivem položaju. Zaradi podobne situacije je bilo pred leti ustanovljeno Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, da bi skupaj opozarjali na probleme in predlagali ter neposredno  vplivali na rešitve. Kako in kam naprej v izobraževanju odraslih na srednjih šolah? To vprašanje smo obdelali na skupnem dogodku z Društvom organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO) in se pri tem ozirali na aktualne potrebe trga dela.

Prvi posvetovalni dogodek EPUO – konferenca ZiSSS z naslovom
»Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«
Rimske Toplice, 10. in 11. april 2018
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-1

Več o prvem dogodku EPUO

Spremenjena starostna struktura prebivalstva in posledično zmanjšanje ponudbe delovne sile bi lahko sčasoma znižala potencial za gospodarsko rast, zato so potrebne prilagoditve na trgu dela in na področju izobraževanja. Te naj bi zagotovile daljšo delovno aktivnost in učinkovito izkoriščanje potenciala vseh generacij. Te izzive smo nagovorili z dogodkom, za katerega smo združili moči z Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS). Dogodek je bil namenjen izobraževalcem odraslih, ki razvijajo in izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljše delovne aktivnosti.

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partners: