Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji

O projektu

Projekt Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji je namenjen popularizaciji sporočil tega programa ter izobraževalne politike doma in v EU. Predvsem pa prispevamo k ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim. Projektne dejavnosti se navezujejo na obstoječa sorodna prizadevanja, in sicer na dejavnosti ozaveščanja javnosti o pomenu učenja (npr. promocijski kampanji Teden vseživljenjskega učenja in  Zgledi vlečejo). S primeri dobre prakse so prikazani tudi pomen in pojavne oblike spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih.

V projektnem obdobju 2017–2019 smo podprli uresničevanje Priporočila Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle; rezultati tega dela so prikazani spodaj. V obdobju 2020–2021 bomo nekatere pristope (npr. e-portal, e-bilten) nadgradili, dodali pa bomo izvedbo šestih dogodkov, ubranih na teme Foruma o prihodnosti učenja, (Bruselj, 2019). Druga veja dejavnosti bo posvečena prenovi in nadgradnji portala Kam po znanje (pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji), tretja pa vzpostavitvi sistematične komunikacijske strategije, s katero bomo naše rezultate čim bolj približali različnim končnim uporabnikom – nosilcem politike, izobraževalcem odraslim, učečim se in drugim.

 

Novice

8. september 2021
Na evropski  konferenci o učenju in izobraževanju odraslih smo predstavili 10 let uresničevanja EPUO v Sloveniji.

Drugi forum EPUO 2021: o digitalni preobrazbi družbe
Andragoški center Slovenije (ACS) in CMEPIUS sta organizirala drugi virtualni forum EPUO, povezan s prvo nacionalno spletno razpravo EPALE. Pod drobnogledom so bili različni vidiki družbene in digitalne preobrazbe v povezavi z izobraževanjem odraslih in vseživljenjskim učenjem ter etiko v znanosti in tehnologiji. Dogodek je tekel 17. junija po spletu. Program in (video)gradiva >>

Prvi forum EPUO 2021: o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo
Andragoški center Slovenije (ACS), SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Slovenska filantropija smo z združenimi močmi pripravili Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo. Dogodek je bil 20. januarja 2021 v spletni izvedbi (Zoom). Več >>

PLA EPUO in 24. andragoški kolokvij v TVU 2020:
15. in 16. septembra 2020 smo prek spletnega okolja Zoom za zaprto skupino udeležencev izpeljali posvetovalni (PLA) dogodek na temo ‘Doseganje specifičnih ciljnih skupin: orodja, partnerji, financiranje’. Predstavljeni so bili pristopi in primeri dobre prakse iz Bolgarije, Islandije, Poljske, Slovaške, Slovenije in Španije. Dogodek je bil povezan s 24. Andragoškim kolokvijem, osrednjim strokovnim dogodkom pod okriljem Tednov vseživljenjskega učenja 2020. Na njem je sodelovalo okrog 80 predstavnikov 30 evropskih držav.
Glej program dogodka >>
Glej predstavitve >>

Za ohranitev in razvoj EPUO:
EAEA si prizadeva za nadaljevanje in prenovo EPUO.
Glej članek.

Projekt EPUO prehaja v novo fazo:
začenjamo z dejavnostmi v obdobju 2020–2021.
Glej članek.

Uresničevanje EPUO teče svoj peti krog:
doseženo v preteki fazi ter načrtovano v obdobju 2020–2021.
Glej spletni dnevnik v EPALE.

Zaključna konferenca EPUO 2019 (v okviru Regijske konference EPALE 2019)
Laško, 24. in 25. september 2019
https://epuo.acs.si/epale2019

Več o zaključni konferenci EPUO 2019

ACS, nacionalni koordinator projekta EPUO, in CMEPIUS) v vlogi Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija sta s skupnimi močmi izpeljala zaključno konferenco projekta EPUO in regijsko konferenco EPALE. Tema srečanja je bila razmislek o implementaciji Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle v sodelujočih državah.

Gradiva z dogodka so objavljena tukaj. Več o konferenci v spletnih dnevnikih EPALE: prvi večji meri zadeva vidike projekta EPUO drugi pa vidike platforme EPALE.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: