Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji

O projektu

Projekt Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji je namenjen popularizaciji sporočil tega programa ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim. Projektne dejavnosti se navezujejo na obstoječa sorodna prizadevanja, in sicer na Teden vseživljenjskega učenja (TVU) ter promocijsko kampanjo Zgledi vlečejo (ZV). S primeri dobre prakse sta prikazana tudi pomen in pojavne oblike spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih.

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partnerja: