Zaključni dogodek EPUO 2017 in 21. andragoški kolokvij

V letu 2017 EAAL je bil zaključni dogodek EPUO povezan s tradicionalnim strokovnim dogodkom Tedna vseživljenjskega učenja na nacionalni ravni, tj. z andragoškim kolokvijem. Andragoški center Slovenije ga je organiziral skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina 3. in 4. oktobra 2017 v Ajdovščini. Dogodek je bil sestavljen iz treh delov:

  • Izzivi neformalnega izobraževanja v Zgornji Vipavski Dolini: ACS je dogodek organiziral skupaj z LU Ajdovščina, slednja pa je med drugim zagotovila lokalne prispevke, ki so zadevali različne oblike neformalnega izobraževanja odraslih, ki se je prijelo v tem okolju.Predstavljeni so bili študijski krožki, Nacionalne poklicne kvalifikacije, Projektno učenje mlajših odraslih, Urbani vrt, Učni center Brje ipd. V tem programskem sklopu je sodelovalo 69 udeležencev.
  • Z ustreznimi spretnostmi do boljšega življenja’: Ta programski sklop so soustvarjali koordinatorji strokovnih dogodkov EPUO 2017, ki so predstavili spoznanja in priporočila s srečanj, ki so zadevala razvoj spretnosti za življenje in delo izbranih izobraževalno prikrajšanih ciljnih skupin. V panelu, ki je zadeval pogled naprej (in se je dotikal tudi uresničevanja priporočila Evropske komisije Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle), so sodelovali deležniki z nacionalne ravni. V tem programskem sklopu je sodelovalo 68 udeležencev.
  • Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe’ (tema andragoškega kolokvija v ožjem smislu): Prispevki s področja izobraževanja odraslih in trajnostnega razvoja (pogled Ministrstva za okolje in prostor) so izpostavljali potencial, ki ga ima prav izobraževanje odraslih pri uresničevanju takega razvoja družbe in gospodarstva. V tem programskem sklopu je sodelovalo 78 udeležencev.

Gosta z Irske, Jim Prior in Catherine Aylmer iz Limerick Community Education Network (LCEN), sta s prispevkom ‘Community learning as a way to react to changes’ predstavila svoj pogled na neformalno učenje v skupnosti ter vlogo slednjega pri trajnostnem razvoju. V drugem delu programa smo prisluhnili tudi prispevku nacionalne koordinatorice za uresničevanje EPUO na Irskem, Niamh O’Reilly iz združenja za izobraževanje odraslih, AONTAS, ki je predstavila tekoče in načrtovane aktivnosti v tem projektu.  Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Bosne in Hercegovine (nacionalni koordinator EPUO), Hrvaške (EPALE NSS), Italije in Srbije. Skupno 122 različnih udeležencev se je v dveh dneh seznanilo zu aktualnimi temami, izmenjali so si poglede nanje ter oblikovali izzive in priporočila za delo v prihodnje.

Na spletni strani, vzpostavljeni posebej za ta dogodek (http://pro.acs.si/ak2017) so objavljeni tudi video posnetki celotnega dogajanja (http://pro.acs.si/ak2017/video).

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: