Zaključni dogodek EPUO 2017 in 21. andragoški kolokvij

V letu 2017 EAAL je bil zaključni dogodek EPUO povezan s tradicionalnim strokovnim dogodkom Tedna vseživljenjskega učenja na nacionalni ravni, tj. z andragoškim kolokvijem. Andragoški center Slovenije ga je organiziral skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina 3. in 4. oktobra 2017 v Ajdovščini. Dogodek je bil sestavljen iz treh delov:

  • Izzivi neformalnega izobraževanja v Zgornji Vipavski Dolini: ACS je dogodek organiziral skupaj z LU Ajdovščina, slednja pa je med drugim zagotovila lokalne prispevke, ki so zadevali različne oblike neformalnega izobraževanja odraslih, ki se je prijelo v tem okolju.Predstavljeni so bili študijski krožki, Nacionalne poklicne kvalifikacije, Projektno učenje mlajših odraslih, Urbani vrt, Učni center Brje ipd. V tem programskem sklopu je sodelovalo 69 udeležencev.
  • Z ustreznimi spretnostmi do boljšega življenja’: Ta programski sklop so soustvarjali koordinatorji strokovnih dogodkov EPUO 2017, ki so predstavili spoznanja in priporočila s srečanj, ki so zadevala razvoj spretnosti za življenje in delo izbranih izobraževalno prikrajšanih ciljnih skupin. V panelu, ki je zadeval pogled naprej (in se je dotikal tudi uresničevanja priporočila Evropske komisije Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle), so sodelovali deležniki z nacionalne ravni. V tem programskem sklopu je sodelovalo 68 udeležencev.
  • Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe’ (tema andragoškega kolokvija v ožjem smislu): Prispevki s področja izobraževanja odraslih in trajnostnega razvoja (pogled Ministrstva za okolje in prostor) so izpostavljali potencial, ki ga ima prav izobraževanje odraslih pri uresničevanju takega razvoja družbe in gospodarstva. V tem programskem sklopu je sodelovalo 78 udeležencev.

Gosta z Irske, Jim Prior in Catherine Aylmer iz Limerick Community Education Network (LCEN), sta s prispevkom ‘Community learning as a way to react to changes’ predstavila svoj pogled na neformalno učenje v skupnosti ter vlogo slednjega pri trajnostnem razvoju. V drugem delu programa smo prisluhnili tudi prispevku nacionalne koordinatorice za uresničevanje EPUO na Irskem, Niamh O’Reilly iz združenja za izobraževanje odraslih, AONTAS, ki je predstavila tekoče in načrtovane aktivnosti v tem projektu.  Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Bosne in Hercegovine (nacionalni koordinator EPUO), Hrvaške (EPALE NSS), Italije in Srbije. Skupno 122 različnih udeležencev se je v dveh dneh seznanilo zu aktualnimi temami, izmenjali so si poglede nanje ter oblikovali izzive in priporočila za delo v prihodnje.

Na spletni strani, vzpostavljeni posebej za ta dogodek (http://pro.acs.si/ak2017) so objavljeni tudi video posnetki celotnega dogajanja (http://pro.acs.si/ak2017/video).

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: