Dejavnosti

V obdobju 2022–2023, v šesti fazi projekta EPUO, so dejavnosti razdeljene na pet delovnih področij: (1) vzpostavitev in sodelovanje članov koordinacijskega odbora EPUO, (2) nadaljnja implementacija Priporočila EU Poti izpopolnjevanja, (3) problematika osmih spretnosti za življenje: analiza stanja, organizacija osmih forumov EPUO ter izpostavitev teh spretnosti na nacionalni platformi Kam po znanje (pregled ponudbe učenja in izobraževanja odraslih v Sloveniji), (4) diseminacijske dejavnosti v medijih ACS in EPUO ter (5) izmenjave na mednarodni ravni.

Do zdaj smo opravili naslednje:

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: