ALARS

Skupina dejavnosti, ki so večinoma vezane na študijsko delo delovne skupine za projekt TVU oziroma EPUO,  je pripeljala do oblikovanja razširjene in okrepljene strategije ozaveščanja za učenje odraslih in vseživljenjsko učenje (t.i. Adult Learning Awareness Raising Strategy – ALARS)  ter šestih tematskih akcijskih načrtov. Oblikovali smo tudi osebne izkaznice številnih projektov in kampanj iz sedmih javnih sektorjev (izobraževanje, delo in socialne zadeve, kultura, trajnostni razvoj, zdravje, notranje zadeve, javna uprava ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana). Pri njihovem preučevanju smo bili posebej pozorni na promocijske pristope ter obstoječo ali potencialno povezavo s področjem izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.  Iz teh gradiv smo črpali vsebine za oba akcijska načrta, ki zadevata povezovanje in sodelovanje javnih resorjev pri ozaveščanju za učenje odraslih in vseživljenjsko učenje. Nadaljnji štirje akcijski načrti nagovarjajo (1) učinkovite pristope k ranljivim ciljnim skupinam, (2) večjo vlogo izobraževalcev v procesih ozaveščanja, (3) učinkovito medijsko in vizualno promocijo ter (4) večjo vlogo učečih se v procesih ozaveščanja.

Predstavljeni dokumenti so v slovenskem jeziku, ker pomenijo osnovo za nadaljnje delo na področju promocijskih kampanj v Sloveniji. Gradiva bodo uporabljena tudi kot izhodišča za delo v novoustanovljeni skupini za razvoj projekta TVU.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: