Zelena preobrazba družbe​
Andragoški kolokvij 2021 in
tretji forum EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih

12. oktober 2021, spletni dogodek (Zoom)

Trajnostni razvoj potrebuje učenje in izobraževanje (odraslih)! – to je bila premisa tokratnega foruma o prihodnosti izobraževanja odraslih ter jubilejnega, 25. andragoškega kolokvija v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) 2021.

Zelena preobrazba družbe namreč terja široko ozaveščanje, nova znanja in spretnosti ter drugačen način razmišljanja in delovanja. Trajnostno naravnano, globalno učenje mora biti celovito z vseh vidikov – vključevati in povezovati mora mlade in odrasle ter naravoslovna in družboslovna znanja ter vsebine. Potrebujemo transformativno izobraževanje, saj je poleg osebne in skupnostne preobrazbe potreben napredek tudi na področju dela.

Izobraževanje (odraslih) naj bo pri tem enakovreden, nepogrešljiv deležnik ter naj sooblikuje medsektorske politike v zvezi s podnebnimi spremembami na državni in evropski ravni. Še več, trije stebri trajnosti – ekonomski (usmerjen predvsem v dobiček), družbeni (usmerjen predvsem v ljudi) in ekološki (usmerjen predvsem v biološke osnove življenja) – so neločljivo povezani, zato je potrebno njihovo razumevanje uskladiti na temelju enakopravnega dialoga vseh nas ter naših vlog v akademskem, političnem ali civilno-družbenem delovanju!

Verjamemo, da je treba zagotoviti zadostno financiranje in učinkovito koordinacijo ukrepov ter instrumentov na globalni, evropski in državni ravni. Prav tako je potrebno spodbujanje programov za pridobivanje ‘zelenih’ naravnanosti in spretnosti za življenje – v vsej njegovi širini (reševanje problemov, ustvarjalno in kritično mišljenje, socialno-čustvene spretnosti ipd.). Trajnostna načela sodijo v vse ravni in področja izobraževanja ter učenja. Neformalno učenje odraslih ima pri tem nadvse pomembno vlogo.

O omenjenih temah smo se pogovarjali na forumu, ki sta ga organizirala Andragoški center Slovenije (ACS) in SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Dogodek je potekal 12. oktobra 2021 po spletu.

Manifest za zeleno preobrazbo družbe

Gradivo

 • Program za tiskanje (pdf, 1 str., 256 KB)
 • Članek o dogodku v e-biltenu EPUO
 • Uvodni nagovor: Rilli Lappalainen, predsednik Konfederacije evropskih nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD) ter ustanovitelj in vodja mreže Bridge 47
  Prispevek
 • Primer dobre prakse v Sloveniji: Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana
  Prispevek
 • Primer dobre prakse na mednarodni ravni: Climate of Change, Mateja Skrt, Platforma SLOGA
  Prispevek

 

 

Posnetek celotnega foruma

Videoposnetki posameznih prispevkov

Uvodni pozdrav:
dr. Nataša Potočnik, Andragoški center Slovenije (ACS)
Albin Keuc, Platforma SLOGA

Uvodni nagovor:
Rilli Lappalainen, predsednik Konfederacije evropskih nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD) ter ustanovitelj in vodja mreže Bridge 4

Omizje: Dejavni odziv na okoljske izzive – usklajen in podprt z učenjem
povezovalka: dr. Nevenka Bogataj, ACS
sodelujoči:
1. dr. Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor
2. mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo
3. 
Aleš Ojsteršek, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Uvodno predavanje:
Chris Millora, raziskovalec in svetovalec v projektu Bridge 47

Primer dobre prakse v Sloveniji:
Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana

Primer dobre prakse na mednarodni ravni: Climate of Change
Mateja Skrt, Platforma SLOGA

Zaslonski utrinek

Zaključne misli:
Boštjan Videmšek, novinar, avtor knjige Plan B in ambasador evropskega podnebnega pakta

Grafična žetev

(Lara Kastelic)

Program

10.00-11.30

1. del: PREHAJAMO V ZELENO

povezovalka: Zvonka Pangerc Pahernik, ACS

10.00–11.30

Uvodni pozdrav:
dr. Nataša Potočnik, Andragoški center Slovenije (ACS)
Albin Keuc, Platforma SLOGA

Uvodni nagovor:
Rilli Lappalainen, predsednik Konfederacije evropskih nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD) ter ustanovitelj in vodja mreže Bridge 47

Omizje: Dejavni odziv na okoljske izzive – usklajen in podprt z učenjem
povezovalka: dr. Nevenka Bogataj, ACS
sodelujoči:
1. dr. Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor
2. mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo
3. 
Aleš Ojsteršek, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

ter videoizjave iz prakse izobraževanja odraslih za trajnostni razvoj: Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina; Tina Bazjako, OE Ljudska univerza Postojna, Zavod Znanje Postojna; Patricija Rejec, Posoški razvojni center – enota ljudska univerza

Razprava

11.30–11.45

Odmor

2. del: PLAN B?!

povezovalka: Patricija Virtič, Platforma SLOGA

11.45–13.15

Uvodno predavanje:
Chris Millora, raziskovalec in svetovalec v projektu Bridge 47

Primer dobre prakse v Sloveniji:
Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana

Primer dobre prakse na mednarodni ravni: Climate of Change
Mateja Skrt, Platforma SLOGA

Zaključne misli:
Boštjan Videmšek, novinar, avtor knjige Plan B in ambasador evropskega podnebnega pakta

Razprava

Ključni viri

Vse navedene tiskane izdaje so dostopne v Knjižnici ACS.

 

Videoposnetki z dogodka Climate of Change v Novi Gorici

Sodobna akrobatska-cirkuška predstava​

Vtisi iz akrobatsko-cirkuške predstave

Spremljevalni program​

Napovednik

Več informacij:

Projekt EPUO (Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji, katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Financirajo ga Evropska unija, finsko Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

 

Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve.