Strokovni dogodki EPUO 2015

Namen strokovnih dogodkov EPUO je bil na lokalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja razvoja temeljnih zmožnosti odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive. Na ta način smo identificirali primere dobre prakse izboljševanja temeljnih zmožnosti odraslih. Na lokalni in nacionalni ravni smo širili informacije o teh priložnostih ter pridobivali mnenja deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče to prakso še naprej razvijati, implementirati in jo vključevati v procese, ki bodo sledili objavi rezultatov o pismenosti odraslih (PIAAC) v Sloveniji. Nosilci teh dogodkov so bili koordinatorji Parade učenja 2013, 2014 in 2015.

Skupna predstavitev dogodkov EPUO je bila ena od osrednjih vsebin andragoškega kolokvija.

Kraj
Datum
 Nosilec
Naziv in opis
Rezultati
Celje

20. april

 Šolski center Celje Funkcionalna pismenost mlajših odraslih PP
Poročilo
Slovenska Bistrica

21. april

 LU Slovenska Bistrica Beseda ni konj, lahko nas pa daleč ponese PP
Poročilo
Kranj

6. maj

 LU Kranj Znanja za vsa obdobja življenja PP
Poročilo
Novo mesto

7. maj

 RIC Novo mesto Mladi med šolo in zaposlitvijo PP
Poročilo
Trbovlje

7. maj

 ZLU Trbovlje Razvitost kompetence branja, pisanja in računanja pri odraslih PP
Poročilo
Ajdovščina

12. maj

 LU Ajdovščina Kompetence in znanja mladih PP
Poročilo
Maribor

12. maj

 AZ Maribor LU Pritegnem, ko napišem PP
Poročilo
Ptuj

21. maj

 LU Ptuj Vinko Moderndorfer, Brskanje PP
Poročilo
Žalec

21. maj

 UPI-LU Žalec Sobivanje narodov: besedni izraz ali uresničevanje v praksi? PP
Poročilo
Radeče

22. maj

 KTRC Radeče Vseživljenjsko učenje za sožitje človeka in narave PP
Poročilo
Slovenj Gradec

22. maj

 MOCIS Slovenj Gradec Skupaj za izboljšanje temeljnih zmožnosti odraslih v Koroški regiji PP
Poročilo
Postojna

26. maj

 Zavod Znanje Postojna,
OE LU Postojna
Vseživljenjsko učenje – možnosti in priložnosti za priseljence PP
Poročilo
Ljubljana

28. maj

 Mestna knjižnica Ljubljana Razvoj zmožnosti, potrebnih za delo PP
Poročilo
Škofja Loka

28. maj

 LU Škofja Loka Usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju za delo na področju strežbe in na kmetiji PP
Poročilo
Črnomelj

29. maj

 ZIK Črnomelj Na poti do samozaposlitve PP
Poročilo
Murska Sobota

29. maj

 LU Murska Sobota Ključne kompetence 21. stoletja v pokrajini ob Muri PP
Poročilo
Jesenice

3. junij

 OO za TVU, LU Jesenice Podpora priseljencem in migrantom pri vključevanju v novo okolje PP
Poročilo
Koper

9. junij

 LU Koper HERB – Priložnosti rastejo PP
Poročilo
Nova Gorica

15. junij

 LU Nova Gorica Izkoristimo brezposelnost za rast PP
Poročilo
Krško

 18. junij

 LU Krško Nove priložnosti – temeljne zmožnosti Romov PP
Poročilo
Velenje

19.  junij

 AZ LU Velenje Izzivi povečanega števila priseljencev v Šaleški in Zgornje Savinjski dolini PP
Poročilo

 Legenda: PP – Power Point predstavitev

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: