Forum o učenju in izobraževanju
za vključujočo večkulturno družbo

20. januar 2021, spletni dogodek (Zoom)

Migracije pomembno prispevajo k razvoju družb. Za polno vključevanje priseljenk in priseljencev v družbo je ključnega pomena krepitev podpornega okolja. V okviru tega imata pomembno vlogo učenje in izobraževanje: naslavljanje migracij in večkulturnosti v formalnem izobraževalnem sistemu, vključno z aktivnostmi globalnega učenja, ter vključevanje priseljenskih otrok v izobraževanje; neformalno učenje in mentorstvo priseljenskim otrokom; ter vseživljenjsko učenje kot podpora vključevanju priseljencev in priseljenk v družbo in krepitvi njihovih veščin.

Program

Program (pdf, 3 str., 370 KB)

Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost (pdf, 4 str., 440 KB)

Andragoški center Slovenije (ACS), SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Slovenska filantropija so s skupnimi močmi organizirali Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo. Dogodek je potekal 20. januarja 2021 v spletni izvedbi (Zoom).

Posnetek celotnega spletnega dogodka (Zoom):

Video

Uvodni nagovor (dr. Anica Mikuš Kos)

Migracije in večkulturnost v izobraževalnem sistemu (panelna razprava)

Mentorstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev (programski sklop)

Migracije in izzivi večkulturnosti z vidika izobraževanja odraslih (programski sklop)

Gradivo

Migracije in večkulturnost v izobraževalnem sistemu:

Mentorstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev: 

Migracije in izzivi večkulturnosti z vidika izobraževanja odraslih:

Videoposnetki med odmori:

Grafična žetev (Lara Kastelic):

Program

9.00–9.15

Uvodni nagovor – dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije:
Učenje je tudi zadeva srca in duše

9.15–10.45

Migracije in večkulturnost v izobraževalnem sistemu

Razprava o tematikah migracij in večkulturnosti v izobraževalnem sistemu ter krepitvi večkulturnosti in strpnosti, o vključevanju priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem in aktivnostih globalnega učenja

Panelistke in panelist:

 • Zdenka Keuc, ravnateljica Osnovne šole Kungota
 • Goran Popović, ravnatelj Osnovne šole Livada
 • mag. Barbara Urbanija, Urad za UNESCO
 • Hanna Yesewzer Tefera, Inštitut za afriške študije

Razpravo bo povezovala Adriana Aralica s Platforme SLOGA, ki bo uvodoma predstavila ključne rezultate evropskega projekta #MigratED.

10.45–11.00 

Odmor

11.00–12.30

Mentorstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev

 • Neformalno učenje in mentorstvo kot podpora pri učenju ter vključevanju v družbo – predstavitev rezultatov projekta MINT – Mentorstvo za integracijo otrok migrantov, Marina Uzelac, Slovenska filantropija
 • Izkušnja prostovoljke in mladostnika, ki sta vključena v projekt MINT, Kaja Kadunec in Fares Mikawi (v angleškem jeziku)
 • Vključevanje begunskih otrok v izobraževanje in družbo, Sonja Gole Ašanin, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 
 • Vrstniška pomoč in mentorstvo prostovoljcev otrokom beguncem, dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije

Programski sklop bo povezovala Marina Uzelac iz Slovenske filantropije.

12.30–12.45

Odmor

12.45–14.15

Migracije in izzivi večkulturnosti z vidika izobraževanja odraslih

 • Od izobraževanja priseljencev do njihove socialne vključenosti v družbo in okolje – vidik Andragoškega centra Slovenije, dr. Anita Jug Došler, ACS, in Aleksandra Vrbančič, predavateljica in učiteljica v programu Opismenjevanja za učitelje/ice in priseljence
 • Poslanstvo ljudske univerze pri krepitvi podpornega okolja priseljencev, Irena Urankar, direktorica AZ Maribor – ljudske univerze, Katja Horvat, učiteljica, Haftom Meresa, priseljenec iz Eritreje, ter Tetiana Shovheniuk, priseljenka iz Ukrajine
 • Vključujoče okolje javnega zavoda Cene Štupar – CILJ. Zgodba o uspešni integraciji: pred sedmimi leti prosilec za mednarodno zaščito, danes zaposlen, samostojen in tik pred pridobitvijo slovenskega državljanstva, Alida Zagorc Šuligoj, vodja področja, Iris Buršič, učiteljica slovenščine, in Hevidar Mustafa, nekoč udeleženec, danes sodelavec, Javni zavod Cene Štupar, Ljubljana
 • Ali smo lahko ponosni, da so migranti s pomočjo vseživljenjskega učenja zgradili večkulturno mesto v Sloveniji in kje je še prostor za izboljšave?, Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica Ljudske univerze Velenje in Vzorčnega mesta Velenje, Tadej Oprčkal, vodja Središča medkulturnega dialoga Velenje, ter Rifet Alić, priseljenec iz Bosne in Hercegovine

Programski sklop bo povezovala mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz ACS.
Avtor videoposnetkov je Darijan Novak iz ACS.

14.15–14.30

Sklepne misli – dr. Simona Zavratnik, Fakulteta za družbene vede

Zaključek

Na forumu je sodelovala sociologinja dr. Simona Zavratnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je ob koncu vsake razprave povzela in komentirala ključne vsebine ter sporočila za vključujočo večkulturno družbo.

Med odmori so bili predvajani videi o migracijah, pripravljeni v okviru projektov MINT (Slovenska filantropija), #MigratED (Platforma SLOGA) in EPUO (ACS).

Prijave na dogodek so zaključene.

Več informacij:

Projekt #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.

Projekt MINT – Mentorstvo za integracijo otrok migrantov, v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Slovenska filantropija, sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Ministrstvo za javno upravo.

Projekt EPUO (Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v Sloveniji, katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije, sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.