Splošno

Tekoči projekt:

7. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2024–2025 v Sloveniji
Številka projekta: ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA
Številka pogodbe: 101144117
Trajanje: 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Nosilna ustanova: Andragoški center R Slovenije (ACS)
Odgovorna oseba: Dr. Nataša Potočnik, direktorica

Nacionalna koordinatorica: Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: +386 (0)1 584 2567, +386 (0)51 302 313
E: zvonka.pangerc@acs.si

Kontaktni podatki ACS:
Ulica Ambrožiča Novljana 5
SI-1000, LJUBLJANA
T: +386 (0)1 584 2576
E: info@acs.si
URL: http://www.acs.si/

Predhodne faze projekta:

6. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2022–2023 v Sloveniji
Številka projekta: ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA
Številka pogodbe: 101051518
Trajanje: 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

5. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2020–2021 v Sloveniji
Številka projekta: 614206-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA3-AL-AGENDA
Številka pogodbe: 614206
Trajanje: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

4. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2017–2019 v Sloveniji
Referenca: 592019-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-AL-AGENDA
Pogodba: 2017-2295 / 001 – 001
Trajanje: 1. 11. 2017 do 31. 12. 2019

3. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2015–2017 v Sloveniji
Referenca: 567443-EPP-1-2015-SI-EPPKA3-AL-AGENDA
Pogodba: 2015 – 2758 / 001 – 001
Trajanje: 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017

2. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2014–2015 v Sloveniji
Referenca: 554854-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-AL-AGENDA
Pogodba: 2014 – 2463 / 001 – 001
Trajanje: 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015

1. Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014 v Sloveniji
Referenca: 374964-LLP-1-2012-1-SI-GRUNDTVIG-AL_AGENDA
Odločba: 2012 – 3499 / 001 – 001
Trajanje: 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014

Dogodki

Dosežki

Gradiva

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

Co-funded by European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: