Diseminacija

Politike, strokovnjake in najširšo javnost smo o projektnih dejavnostih in izidih obveščali s članki v teh medijih:

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: