Koordinacija

 

Uresničevanje prenovljenega EPUO 2012-2014 v Sloveniji

V Sloveniji:

  • Koordinator na nacionalni ravni: Andragoški center Slovenije (ACS)
  • Nacionalni koordinacijski odbor (NKO) pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ):  Vlogo koordinacije projekta EPUO na nacionalni ravni je prevzela obstoječa Koordinacija izobraževanja odraslih, ki od leta 2015 deluje pri MIZŠ. Prvi stik s člani Koordinacije je bil vzpostavljen na seji 2. junija 2016 (vabilo). Članom smo predstavili načrtovane dejavnosti v obdobju 2015-2017 s poudarkom na dosežkih v letu 2016 in izzivih v prihodnjem projektnem letu. Člani Koordinacije so izrazili pripravljenost (sklep),da prevzamejo vlogo NKO za projekt EPUO. Drugi sestanek je bil 5. oktobra 2017 (vabilo). Na njem smo predstavili skupne rezultate dela ter izzive za novo projektno obdobje 2017-2019. V času projekta smo imeli stike z mnogimi od štirindvajsetih članov Koordinacije, vabili smo jih tudi na strokovne dogodke EPUO in na oba zaključna dogodka. Individualne stike smo imeli tudi z drugimi deležniki na državni ravni, ki so bili prvotno predvideni za članstvo v NKO, a niso člani Koordinacije, npr. Zavod RS za zaposlovanje, CMEPIUS oziroma Nacionalna podporna služba za EPALE ipd. To javnost smo dosegali tudi prek naših informacijskih in diseminacijskih kanalov.

V Evropi:

Drugi partnerji:

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: