Forumi EPUO 2022–2023 o spretnostih za življenje

Forumi EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih, ki smo jih organizirali v letu 2021, so bili namenjeni osvetlitvi globalnih družbeno-ekonomskih izzivov in vloge vseživljenjskega učenja pri soočanju z njimi – na politični, strokovni in povsem praktični ravni. Za vsakega od njih smo oblikovali manifest s ključnimi spoznanji in priporočili. Na te dogodke smo povabili teoretike in nosilce politike pa tudi praktike, a tehtnica se je prevešala bolj na prve dvoje omenjene. Posnetki forumov so na voljo na njihovih spletnih straneh.

S forumi, organiziranimi v letih 2022 in 2023 se želimo še bolj približati dejanski praksi in življenju slehernika ter problematiki konkretnih spretnosti za življenje.

V letu 2022 smo izpeljali naslednje forume:

Vsi dogodki so bili izpeljani preko spleta, zato so na gornjih spletnih straneh na voljo posnetki celotnih forumov ter posamezne videopredstavitve.

V letu 2023 načrtujemo forume na naslednje teme:

  • državljanske spretnosti za življenje (6. september),
  • medijske spretnosti za življenje (19. september),
  • osebne (čustvene) in medosebne spretnosti za življenje (4. oktober),
  • finančne in potrošniške spretnosti za življenje (16. november).
Zelene spretnosti in učeče se skupnosti
Digitalne spretnosti za življenje
Spretnosti za zdravo življenje
Spretnosti za kulturno življenje,

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: