Forumi EPUO 2022–2023 o spretnostih za življenje

S forumi EPUO 2022 in 2023 se želimo približati dejanski praksi in življenju slehernika ter problematiki konkretnih spretnosti za življenje (in delo).

EPUO forum 11: Državljanske spretnosti za življenje
13. forum EPUO: Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti za življenje
EPUO forum 12: Medijske spretnosti za življenje
14. forum EPUO: Državljanske spretnosti za življenje

V letu 2022:

Vsi dogodki so bili izpeljani preko spleta, zato so na gornjih spletnih straneh na voljo posnetki celotnih forumov ter posamezne videopredstavitve.

Zelene spretnosti in učeče se skupnosti
Digitalne spretnosti za življenje
Spretnosti za zdravo življenje
Spretnosti za kulturno življenje,

V letu 2021:

Osem Forumov EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih, namenjenih osvetlitvi globalnih družbeno-ekonomskih izzivov in vloge vseživljenjskega učenja pri soočanju z njimi – na politični, strokovni in povsem praktični ravni. Za vsakega od njih smo oblikovali manifest s ključnimi spoznanji in priporočili. Na te dogodke smo povabili teoretike in nosilce politike pa tudi praktike, a tehtnica se je prevešala bolj na prve dvoje omenjene. Vsebine smo prevajali v angleški jezik.

Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje (30. november) v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) in Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

Manifest: Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Digitalna preobrazba družbe (17. junij) v sodelovanju s CMEPIUS (Nacionalno podporno službo za platformo EPALE).

Manifest: Digitalna preobrazba družbe
Forum EPUO: Prihodnost dela in spretnosti
Forum EPUO o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo
EPUO Forum: Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
Forum EPUO o digitalni preobrazbi družbe
EPUO Forum Vključenost in dejavno državljanstvo
Forum EPUO o Zeleni preobrazbi družbe

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: