Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
Peti forum EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih

30. november 2021, spletni dogodek (Zoom)

Pričakovana življenjska doba se v Evropi in prav tako v Sloveniji podaljšuje. Sodobne razmere omogočajo večini posameznikov, da so tudi v kasnejših življenjskih obdobjih zdravi in sposobni še naprej delovati na trgu dela, v družbi nasploh, predvsem pa se vsestransko razvijati kot posamezniki in člani različnih skupnosti.

Načelo vseživljenjskosti učenja je pomembno za vse generacije, še posebno pa človeka plemeniti in krepi v tretjem življenjskem obdobju. Z različnimi programi, projekti in drugimi dejavnostmi je namreč mogoče poskrbeti za enakopravno vključenost starejših odraslih v vse vse plasti življenja.

Delež starejših v populaciji se povečuje, zato so vprašanja dejavnega, kakovostnega, dostojnega in solidarnega življenja te generacije vse večjega pomena. Z njimi se morajo ukvarjati odločevalci na evropski, državni in lokalni ravni. Pri tem pa je pomembno, da gre za širok, večsektorski pristop.

Celostni pristop k problematiki starajoče se družbe, ozaveščanje in gojenje vrednot, ki generacije povezujejo, ne pa razdvajajo, preseganje predsodkov in oblik diskriminacije, vzpostavljanje konkretnih oblik medgeneracijskega sodelovanja – vse to so izzivi sodobne družbe.

Pomembno vlogo pri njihovem naslavljanju imajo institucije, ki zagovarjajo in ščitijo pravice starejših do dostojnega, polnega življenja ter jim omogočajo druženje, učenje in (so)delovanje. Skupno učenje in delo pa povezujeta ne le pripadnike iste generacije, temveč lahko vzpostavljata trdne, spoštljive vezi med vsemi generacijami.

Forum EPUO o izzivih starajoče se družbe in medgeneracijskem povezovanju je Andragoški center Slovenije (ACS) organiziral v sodelovanju z dvema krovnima ustanovama za starejše.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) je bila ustanovljena 1984 na pobudo Dušane Findeisen in Ane Krajnc ob prostovoljnem sodelovanju številnih navdušencev vseh generacij. Uradna ustanovitelja sta bila Andragoško društvo Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani. Od takrat pa do danes je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje zrasla v nacionalno mrežo 56 univerz v 51 krajih po Sloveniji.

SUTŽO deluje v obče dobro ob upoštevanju svojega poslanstva: boljšanja življenja starejših in skupnosti na temelju izobraževanja in kulture. Pri tem uresničuje številne cilje in načela. Več >>

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) deluje od leta 1946 in je po številu članstva (180.000 članov) in društev (preko 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. Je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev s statusom humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

Cilj delovanja ZDUS je skrb za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanje gmotnega in socialnega položaja starejših ter kakovosti njihovega življenja, izboljšanje medgeneracijskega sožitja, preprečevanje družbene izključenosti … pa tudi aktivno staranje in vseživljenjsko učenje. Več >>

Skupni dogodek, na katerem sta bila predstavljena tudi odlična primera iz prakse, Medgeneracijski center Kranj ter Univerza za tretje življenjsko obdobje Slovenj Gradec, je bil v torek, 30. novembra 2021, v spletni izvedbi (Zoom) od 9.00 do 12.45.

Video

Poudarki z mednarodne konference pod slovenskim predsedovanjem Svetu EU (Jožica Puhar)

O Medgeneracijski koaliciji (Jaka Trilar)

Videopredstavitev programa Starejši za starejše (Sabina Črnila in sodelavci programa)

Videopredstavitev odlične prakse: Medgeneracijski center Kranj (Mateja Šmid)

Izobraževanje starejših v vrtincu časa. Zakaj, kako in čemu? (dr. Dušana Findeisen)

Raziskovalno učenje: projekt Mesto 65+, staranje med umikom in urbanostjo (arh. Meta Kutin)

Primer odlične prakse: Univerza za tretje življenjsko obdobje Slovenj Gradec (Sonja Lakovšek in Mira Mori Hribar)

Izobraževanje starejših spreminja podobo starosti (prof. dr. Ana Krajnc)

Celoten posnetek dogodka

Grafična žetev

(Lara Kastelic)

Program

 

1. del: O človekovih pravicah za vse starosti in medgeneracijskem sodelovanju

9.00–10.30

Poudarki z mednarodne konference pod slovenskim predsedovanjem Svetu EU: ‘Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in
medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom’
, Jožica Puhar, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

O Medgeneracijski koaliciji, Jaka Trilar, Mladinski svet Slovenije

Videopredstavitev programa Starejši za starejše, Sabina Črnila in sodelavci programa, ZDUS

Videopredstavitev odlične prakse: Medgeneracijski center Kranj, Mateja Šmid, LU Kranj

 

Razprava

10.30–10.45

Odmor

2. del: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – izobraževanje za življenje in participacijo

10.45–12.15

Izobraževanje starejših v vrtincu časa. Zakaj, kako in čemu?, dr. Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO)

Raziskovalno učenje: projekt Mesto 65+, staranje med umikom in urbanostjo, arh. Meta Kutin, doktorska študentka, Društvo arhitektov Ljubljana in SUTŽO

Primer odlične prakse: Univerza za tretje življenjsko obdobje Slovenj Gradec, Sonja Lakovšek in Mira Mori Hribar, MOCIS

Izobraževanje starejših spreminja podobo starosti, prof. dr. Ana Krajnc, predsednica in soustanoviteljica SUTŽO

Razprava

 

Povezovalka foruma: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS

Zagotovljeno bo znakovno tolmačenje.

​Pomembni viri:

Več informacij: