e-Novičke ACS

so elektronski mesečnik Andragoškega centra Slovenije, katerega namen je v kratkih prispevkih obveščati, poročati in predstavljati dejavnosti s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Vse izdaje so na voljo v arhivu. Od leta 2018 izhajajo v spletni obliki.

Arhiv januar 2020–december 2020 (18 člankov, od tega 9 v angleščini)

 1. Zvonka Pangerc Pahernik: Nekaj utrinkov s konference EPALE 2020, november 2020 (https://enovicke.acs.si/nekaj-utrinkov-s-konference-epale-2020/)
 2. Zvonka Pangerc Pahernik: Some of the highlights from EPALE Conference 2020, Winter 2020 (https://enovicke.acs.si/en/some-of-the-highlights-from-the-2020-epale-conference/) English
 3. Zvonka Pangerc Pahernik: O novostih v evropski politiki na področju izobraževanja odraslih, november 2020 (https://enovicke.acs.si/o-novostih-v-evropski-politiki-na-podrocju-izobrazevanja/)
 4. Zvonka Pangerc Pahernik: New developments in european education policy, Winter 2020 (https://enovicke.acs.si/en/new-developments-in-european-education-policy/) English
 5. Zvonka Pangerc Pahernik: O uspešnih načinih doseganja izobraževalno prikrajšanih skupin odraslih, september 2020 (https://enovicke.acs.si/o-uspesnih-nacinih-doseganja-izobrazevalno-prikrajsanih-skupin-odraslih/)
 6. Zvonka Pangerc Pahernik: About successful ways to reach educationally deprived groups of adults, Autumn 2020 (https://enovicke.acs.si/en/about-successful-ways-to-reach-educationally-deprived-groups-of-adults/) English
 7. Zvonka Pangerc Pahernik: Za ohranitev in razvoj EPUO, junij 2020 (https://enovicke.acs.si/za-ohranitev-in-razvoj-epuo/)
 8. Zvonka Pangerc Pahernik: For the continuation and development of EAAL, Summer 2020 (https://enovicke.acs.si/en/for-the-continuation-and-development-of-eaal/) English
 9. Darijan Novak: 10 videov EPUO, marec 2020 (https://enovicke.acs.si/10-videov-epuo-2017-2019/)
 10. Darijan Novak: Ten EAAL videos, Summer 2020 (https://enovicke.acs.si/en/ten-eaal-videos-2017-2019/) English
 11. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO 2017–2019 je bogato obrodil, marec 2020 (https://enovicke.acs.si/projekt-epuo-2017-2019-je-bogato-obrodil/)
 12. Zvonka Pangerc Pahernik: The EAAL project yielded enormus results, Summer 2020 (https://enovicke.acs.si/en/the-eaal-2017-2019-project-yielded-enormous-results/) English
 13. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO prehaja v novo fazo, februar 2020 (https://enovicke.acs.si/projekt-epuo-prehaja-v-novo-fazo/)
 14. Zvonka Pangerc Pahernik: A new faze of the EAAL project, Summer 2020 (https://enovicke.acs.si/en/a-new-phase-of-the-eaal-project/) English
 15. Zvonka Pangerc Pahernik: Veščine na moji vseživljenjski karierni poti, januar 2020 (https://enovicke.acs.si/vescine-na-moji-vsezivljenjski-karierni-poti/)
 16. Zvonka Pangerc Pahernik: Competences acquired on my lifelong learning career path, Spring 2020 (https://enovicke.acs.si/en/competences-i-learned-on-my-lifelong-learning-career-path/) English
 17. Mateja Pečar: Obiskali so nas hrvaški in slovaški kolegi, januar 2020 (https://enovicke.acs.si/obiskali-so-nas-hrvaski-in-slovaski-kolegi/)
 18. Mateja Pečar: We were visited by colleauges from Croatia, and Slovakia, Spring 2020 (https://enovicke.acs.si/en/we-were-visited-by-colleagues-from-croatia-and-slovakia/) English

Arhiv november 2017 – december 2019 (44 člankov, od tega 14 v angleščini):

 1. Zvonka Pangerc Pahernik: V iskanju stičišč, e-Novičke, december 2019 (https://enovicke.acs.si/v-iskanju-sticisc/)
 2. Zvonka Pangerc Pahernik: Regional EPALE and EAAL conference—the crossroads of content and tools, SIAE Newsletter, Winter 2019 (https://enovicke.acs.si/en/regional-epale-and-epuo-conference-the-crossroads-of-content-and-tools/) English
 3. Zvonka Pangerc Pahernik: Jubilejno stanovsko srečanje tik pred zdajci, e-Novičke, november 2019 (https://enovicke.acs.si/jubilejno-stanovsko-srecanje-tik-pred-zdajci/)
 4. Andrej Sotošek: Konferenca Upskilling Pathways: Implications for the adult learning workforce, e-Novičke, november 2019 ( https://enovicke.acs.si/konferenca-upskilling-pathways-implications-for-the-adult-learning-workforce/)
 5. Zvonka Pangerc Pahernik: Regijska konferenca EPALE in EPUO – stičišče vsebin in orodij, e-Novičke ACS, oktober 2019 (https://enovicke.acs.si/regijska-konferenca-epale-in-epuo-sticisce-vsebin-in-orodij/)
 6. Zvonka Pangerc Pahernik: Utrinki s severa – 1. del, e-Novičke, oktober 2019 (https://enovicke.acs.si/utrinki-s-severa-1-del/)
 7. Zvonka Pangerc Pahernik: Utrinki s severa – 2. del, e-Novičke, oktober 2019 (https://enovicke.acs.si/utrinki-s-severa-2-del-helsinki-15-10-2019/)
 8. Zvonka Pangerc Pahernik: Slovenian Lifelong learning week 2019: stories, part 2, SIAE Newsletter, Autumn 2019 (https://enovicke.acs.si/en/llw-2019-stories-part-2/) English
 9. Maruša Bajt: EPALE Regional conference and EAAL closing conference, SIAE Newsletter, Autumn 2019 (https://enovicke.acs.si/en/epale-regional-conference-and-epuo-closing-conference/) English
 10. Peter Beltram: Adult education colloquium and EAAL consultation event – right direction signpost, SIAE Newsletter, Autumn 2019 (https://enovicke.acs.si/en/adult-education-colloquium-and-eaal-consultation-event-right-direction-signpost/) English
 11. Andrej Sotošek: Designing modern adult education policies, SIAE Nesletter, Summer 2019 (https://enovicke.acs.si/en/designing-modern-adult-education-policies/) English
 12. Zvonka Pangerc Pahernik: TVU: zgodbe, 3. del, e-Novičke, julij – avgust 2019 (https://enovicke.acs.si/tvu-zgodbe-3-del/)
 13. Peter Beltram: Andragoški kolokvij in posvetovalni dogodek EPU – kažipot v pravo smer, e-Novičke, julij – avgust 2019 (https://enovicke.acs.si/andragoski-kolokvij-in-posvetovalni-dogodek-epuo-kazipot-v-pravo-smer/)
 14. Maruša Bajt: Regijska konferenca EPALE in zaključna konferenca EPUO, e-Novičke, julij – avgust 2019 (https://enovicke.acs.si/epale-in-epuo-2019/)
 15. Zvonka Pangerc Pahernik: The third opportunity for mutual learning within the scope of the EAAL project – this time in Luxemburg, SIAE Newsletter, Summer 2019 (https://enovicke.acs.si/en/3-eaal-pla/) English
 16. Andrej Sotošek: Oblikovanje modernih politik v izobraževanju odraslih, e-Novičke, april 2019 (https://enovicke.acs.si/designing-modern-policy-slovakia/)
 17. Zvonka Pangerc Pahernik: Tretja priložnost za medsebojno učenje v projektu EPUO – tokrat v Luksemburgu, e-Novičke, april 2019 (https://enovicke.acs.si/tretja-priloznost-za-medsebojno-ucenje-v-projektu-epuo-tokrat-v-luksemburgu/)
 18. Zvonka Pangerc Pahernik: Ko stopiš iz tramvaja in se znajdeš med knjigami, e-Novičke, marec 2019 https://enovicke.acs.si/pla-epuo-haag-2019/
 19. Zvonka Pangerc Pahernik: The role of adult education is increasingly recognised among employers, SIAE Newsletter, Winter 2018/19 (https://enovicke.acs.si/en/the-role-of-ae-for-employers/) English
 20. Ana Peklenik: Annual adult education conference – an intersection point of programmes, generations and values, SIAE Newsletter, Winter 2018/19 (https://enovicke.acs.si/en/aaec-2018/) English
 21. Vera Mlinar: What is coming up in the area of validation by 2030? SIAE Newsletter, Winter 2018/19 (https://enovicke.acs.si/en/what-is-coming-up-in-the-area-of-evaluation-by-2030/ English
 22. Vera Mlinar: Kaj se nam obeta na področju vrednotenja do leta 2030? e-Novičke, december 2018 (https://enovicke.acs.si/vrednotenje-do-leta-2030/)
 23. Zvonka Pangerc Pahernik: Konferenca EPALE: priložnost za razmislek o prehojeni poti in novih izzivih, e-Novičke, november 2018 (https://enovicke.acs.si/konferenca-epale-2018/)
 24. Ana Peklenik: Letni posvet o izobraževanju odraslih – stičišče programov, generacij in vrednot, e-Novičke, november 2018 (https://enovicke.acs.si/lpoio-2018-ana/)
 25. Zvonka Pangerc Pahernik: Vloga izobraževanja odraslih vse bolj prepoznana pri delodajalcih, e-Novičke, oktober 2018 (https://enovicke.acs.si/vloga-io-pri-delodajalcih)
 26. Zvonka Pangerc Pahernik: Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) tokrat že v oktobru, e-Novičke ACS, september 2018 (https://enovicke.acs.si/lp-2018-1)
 27. Nevenka Kocijančič: Ko knjige povežejo zaposlene, e-Novičke, september 2018 (https://enovicke.acs.si/ko-knjige-povezejo-zaposlene)
 28. Zvonka Pangerc Pahernik: The EAAL Project Paves The Upskilling Pathways – New Opportunities For Adults, SIAE Newsletter, Summer 2018 (https://enovicke.acs.si/en/eaal-up/) English
 29. Maruša Bajt: Collaboration of EPALE national support services, SIAE Newsletter, Summer 2018 (https://enovicke.acs.si/en/collaboration-nss) English
 30. Darijan Novak: How the experience of refugees touches our lives… how should educators respond? SIAE Newsletter, Summer 2018 (https://enovicke.acs.si/en/ads-2018/) English
 31. Ana Peklenik: Poročilo EAEA o izobraževanju odraslih v Evropi 2017, e-Novičke, julij- avgust 2018 (https://enovicke.acs.si/eaea-report-2017)
 32. Zvonka Pangerc Pahernik: Starost prinaša nove priložnosti, e-Novičke, junij 2018 (https://enovicke.acs.si/ak-1-2018/)
 33. Zvonka Pangerc Pahernik: V projektu EPUO orisujemo Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, e-Novičke, maj 2018 (https://enovicke.acs.si/projektu-epuo-2018)
 34. Ana Peklenik: Poti izpolnjevanja – motivacija za povezovanje, e-Novičke, maj 2018 (https://enovicke.acs.si/epuo-1-2018)
 35. Mateja Pečar: O medgeneracijskem sodelovanju: izkušnje se nikoli ne postarajo, e-Novičke, maj 2018 (https://enovicke.acs.si/o-medgeneracijskem-sodelovanju/)
 36. Maruša Bajt: Sodelovanje nacionalnih podpornih služb EPALE, e-Novičke, april 2018 (https://enovicke.acs.si/sodelovanje-nss/)
 37. Darijan Novak: Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj: kako naj se odzovemo izobraževalci, e-Novičke, marec 2018 (https://enovicke.acs.si/posvet-ads-2018/)
 38. Zvonka Pangerc Pahernik: An important milestone in the implementation of EAAL project, e-Novičke, Winter 2017, str. 4–5 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2017/Winter.pdf) English
 39. Sara Bratina: 21th Adult Education Colloquium and the closing event of the EAAL project, Winter 2017, str. 3–4 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2017/Winter.pdf) English
 40. Zvonka Pangerc Pahernik: Na prelomu procesa uresničevanja EPUO, e-Novičke, januar 2018 (https://enovicke.acs.si/na-prelomu-procesa-uresnicevanja-epuo)
 41. Zvonka Pangerc Pahernik: Na Drugem evropskem tednu poklicnih spretnosti tudi o izobraževanju odraslih, e-Novičke, december 2017 (https://enovicke.acs.si/na-drugem-evropskem-tednu-poklicnih-spretnosti-tudi-o-izobrazevanju-odraslih/)
 42. Zvonka Pangerc Pahernik: Vtisi z nacionalne konference projekta GOAL, e-Novičke, december 2017 (https://enovicke.acs.si/vtisi-z-nacionalne-konference-projekta-goal/)
 43. Mateja Pečar: Leto izobraževanja odraslih v Evropi se zaključuje, e-Novičke, december 2017 (https://enovicke.acs.si/leto-izobrazevanja-odraslih-v-evropi-se-zakljucuje/)
 44. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO zaključujejo tudi na Hrvaškem, e-Novičke, november 2017, str. 9 (https://enovicke.acs.si/projekt-epuo-zakljucujejo-tudi-na-hrvaskem)

Arhiv november 2015 – oktober 2017:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: First notes on the EU conference on adult skills, e-Novičke, Winter 2016, str. 11-12 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2016/Winter.pdf) English
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: There is a lot going on in the EAAL project, e-Novičke, Summer 2017, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Summer.pdf) English
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: The EAAL project is also being carried out in Italy, e-Novičke, Summer 2017, str. 14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Summer.pdf) English
 4. Simona Kavčič: We went to Ireland – to experience their festival of adult learning! e-Novičke, Summer 2017, str. 14-15 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Summer.pdf) English
 5. Simona Kavčič: Med primeri dobrih praks pri Uresničevanju EPUO tudi trije slovenski! e-Novičke, December 2016, str. 14 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2016/december.pdf)
 6. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO: Gremo na Irsko! e-Novičke, februar 2017, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/februar.pdf)
 7. Simona Kavčič: Šli smo na Irsko – doživet njihov festival učečih se odraslih! e-Novičke, marec 2017, str. 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/marec.pdf)
 8. Petkovo srečanje na ACS o izkušnji na Irskem in letošnjem TVU, e-Novičke, april 2017, str. 19 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/april.pdf)
 9. Mag. Zvonka Pengerc Pahernik: V projektu EPUO se dogaja, e-Novičke, junij 2017, str. 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/junij.pdf)
  Mag. Zvonka Pengerc Pahernik: Projekt EPUO teče tudi v Italiji, e-Novičke, junij 2017, str. 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/junij.pdf)
 10. Maruša Bajt: Najzanimivejše vsebine, ki smo jih na EPALE objavili v poletnem času, e-Novičke, julij-avgust 2017, str. 21 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/julij_avgust.pdf)
 11. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Andragoški kolokvij 2017: bogat dvodnevni program vabi v Ajdovščino, e-Novičke, september 2017, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/september.pdf)
 12. Sara Bratina: 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO, e-Novičke, oktober 2017, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 13. Dr. Zoran Jelenc: Po 21. andragoškem kolokviju, e-Novičke, oktober 2017, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 14. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Sklepni dogodek EPUO je razširil obzorja in stkal nova zavezništva. e-Novičke, oktober 2017, str. 11-12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 15. Nevenka Kocijančič: Andragoški kolokvij v lokalnem okolju? e-Novičke, oktober 2017, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 16. Mateja Pečar: Sožitje, e-Novičke, oktober 2017, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 17. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO zaključujejo tudi na Hrvaškem. e-Novičke, november 2017, str. 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/november.pdf)
 18. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Srečanje nacionalnih koordinatorjev EPUO v znamenju aktualnih evropskih procesov, e-Novičke, oktober 2016, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/oktoNer.pdf)
 19. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Study visits to the SIAE, e-novičke, Summer 2016, str. 15 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 20. Mag. Estera Možina: Three successful events as part of the international EBSN conference in Slovenia: the closing EAAL event, the EBSN general assembly and the EBSN annual conference, e-Novičke, Summer 2016, str. 16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 21. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Reduced meeting of EAAL national coordinators, e-Novičke, Summer 2016, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 22. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Promoting Adults Skills (PAS) events once again devoted to the acquisition of basic skills, e-Novičke, Summer 2016, str. 16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 23. Mag. Estera Možina: Uspešno izpeljani trije dogodki v okviru mednarodne konference EBSN v Sloveniji – zaključni dogodek EPUO, letna skupščina in konferenca EBSN, e-Novičke, junij 2016, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/junij.pdf)
 24. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Letošnji zaključni dogodek projekta EPUO je imel mednarodni značaj, e-Novičke, junij 2016, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/junij.pdf)
 25. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Srečanje nacionalnih koordinatorjev EPUO v okrnjeni zasedbi, e-Novičke, maj 2016, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/maj.pdf)
 26. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Strokovni dogodki EPUO spet namenjeni pridobivanju temeljnih zmožnosti, e-Novičke, maj 2016, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/maj.pdf)
 27. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Dosežki in cilji projekta EPUO na ogled mednarodni javnosti, e-Novičke, april 2016, str. 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/april.pdf)
 28. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Postavili smo prve temelje za TVU 2016, e-Novičke, februar 2016, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/februar.pdf)
 29. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Oblikovali bomo razvojne pobude za TVU 2016, e-Novičke, januar 2016, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/januar.pdf)
 30. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: European Commission accompanies us into third phase of EAAL, e-Novičke, Winter 2015, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 31. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: LLW project facing new challenges, e-Novičke, Winter 2015, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 32. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: The EAAL project enters its third phase, e-Novičke, Winter 2015, str. 15 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 33. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Two meetings of the group on European indicators in education, e-Novičke, Winter 2015, str. 16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 34. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt TVU pred novimi izzivi, e-Novičke, december 2015, str. 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/december.pdf)
 35. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Evropska komisija nas je pospremila v tretjo fazo projekta EPUO, e-Novičke, december 2015, str. 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/december.pdf)
 36. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO se preveša v tretjo fazo, e-Novičke, november 2015, str. 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/november.pdf)

Arhiv november 2012 – oktober 2015:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Zaključna konferenca projekta Uresničevanje EPUO v Združenem kraljestvu, e-Novičke, oktober 2015, str. 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/oktober.pdf)
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: V Cardiffu so z zanimanjem prisluhnili našim izkušnjam, e-Novičke, oktober 2015, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/oktober.pdf
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Lifelong Learning Week celebrated for the twentieth time, e-Novičke, Summer 2015, str. 3-4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English
 4. Mateja Pečar: LLW 2015 enriched by foreign guests, e-Novičke, Summer 2015, str. 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English
 5. Erika Brenk: Festival of Learning exhibition, e-Novičke, Summer 2015, str. 6-7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English
 6. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Adult skills the focus of the adult education colloquium, e-Novičke, Summer 2015, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English
 7. Nada Babic Ivaniš: Promoting lifelong learning and learning communities in the region of Bela krajina, e-Novičke, Summer 2015, str. 25-26 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English
 8. Simona Šinko: Naš kamenček v mozaiku TVU 2015, e-Novičke, julij-avgust 2015, str. 20-21 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/julij_avgust.pdf)
 9. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Praznujemo – pridružite se nam!, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 12-13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 10. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izobraževanje odraslih DA, vendar za čigav trg dela?, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 11. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izobraževanje odraslih DA, vendar za čigav trg dela?, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 12. Ajda Turk: Snemali smo videospot EPALE in se predstavljali na Paradah učenja, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 30 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 13. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Priprave na TVU 2015 so v polnem teku, e-Novičke, april 2015, str. 6-7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/april.pdf)
 14. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2015 in strokovni dogodki EPUO, e-Novičke, april 2015, str. 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/april.pdf)
 15. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje EPUO 2014-2015, e-Novičke, april 2015, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/april.pdf)
 16. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Sestali smo se soustvarjalci TVU 2015, e-Novičke, marec 2015, str. 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/marec.pdf)
 17. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2015 še tretjič, e-Novičke, marec 2015, str. 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/marec.pdf)
 18. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izšla je druga številka TVU novičk za leto 2014, e-Novičke, februar 2015, str. 7 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2015/februar.pdf)
 19. Delovna skupina za TVU: Začenjamo s pripravami na TVU 2015, e-Novičke, januar 2015, str. 8 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2015/januar.pdf)
 20. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, e-Novičke, januar 2015, str. 9 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2015/januar.pdf)
 21. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Films presenting examples of good practices shown in public libraries, e-Novičke, Winter 2014, str. 16-17 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Winter.pdf) English
 22. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: The Learning Parade continues with the addition of new elements, e-Novičke, Winter 2014, str. 23 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Winter.pdf) English
 23. Erika Brenk: Otvoritev razstave Praznik učenja v Galeriji Pedagoške fakultete, e-Novičke, december 2014, str. 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 24. Ajda Turk, TVU 2014 uspešno zaključen, e-Novičke, december 2014, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 25. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Spet o razvoju TVU, e-Novičke, december 2014, str. 10-11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 26. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih gre naprej, e-Novičke, december 2014, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 27. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Nadaljujemo Parado učenja, dodajamo nove vidike, e-Novičke, december 2014, str. 13-14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 28. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Razstava Tedna vseživljenjskega učenja v Galeriji Pedagoške fakultete, e-Novičke, november 2014, str. 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/november.pdf)
 29. Ajda Turk : Zanima nas vaše mnenje o filmski zbirki Primeri dobrih praks, e‑Novičke, september 2014, str.: 19-20 (http://arhiv.acs.si/e%20novicke/2014/september.pdf)
 30. Ajda Turk : Knjižnica Domžale in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto vabita na ogled filmske zbirke Primeri dobrih praks, e‑Novičke, september 2014, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e%20novicke/2014/september.pdf)
 31. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uspešno smo zaključili projekt Uresničevanje prenovljenega EPUO 2012-2014 v Sloveniji, e‑Novičke, september 2014, str.: 8-9 (http://arhiv.acs.si/e%20novicke/2014/september.pdf)
 32. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Estonian approach to the promotion of adult education, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 24 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 33. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Sharing experiences in Denmark, Summer 2014, p.: 23 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 34. Ajda Turk : We produced a new video Hand in hand, Summer 2014, p.: 17-18 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 35. Tanja Vilič Klenovšek, MA : Peer Learning Activity in the Netherlands, Summer 2014, p.: 17-18 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 36. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : International aspects of the implementation of EAAL in Slovenia, Summer 2014, p.: 10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 37. Mateja Pečar : Learning in a community for personal and common good, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 38. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Learning Parade 2014, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 39. Erika Brenk : Exhibition of Lifelong Learning Week, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 40. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Lifelong Learning Week 2014, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 41. Urška Pavlič : Successful closing conference of the ESF project, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 3-4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 42. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Estonski pristop k pospeševanju izobraževanja odraslih, e‑Novičke, julij-avgust 2014, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 43. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Naše pristope in izkušnje smo predstavili na Danskem, e‑Novičke, julij-avgust 2014, str.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 44. Nevenka Kocijančič : Snemali so video in spodbujali k učenju, e‑Novičke, julij-avgust 2014, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 45. Mag. Tanja Vilič Klenovšek: Dejavnosti sodelovalnega učenja na Nizozemskem, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 19 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 46. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja 2014, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 18-19 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 47. Nevenka Kocijančič : Promocija Evropskega programa za učenje odraslih, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 16-17 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 48. Darijan Novak : O potencialih, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 49. Ajda Turk : ‘Z roko v roki’ se da, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 50. Mateja Pečar : Učenje v skupnosti za osebno in skupno dobro, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 11-12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 51. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Letošnji andragoški kolokvij je bil mejnik v evropskem projektu, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 10-11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 52. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : TVU 2014 smo slovesno odprli v Slovenj Gradcu, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 53. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja 2014, e‑Novičke, april 2014, str.: 10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 54. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, e‑Novičke, april 2014, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 55. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Priprave na TVU 2014 so v polnem teku, e‑Novičke, april 2014, str.: 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 56. Urška Pavlič, Nevenka Kocijančič : Uspešno smo izpeljali zaključno konferenco projekta ESS, e‑Novičke, april 2014, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 57. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Znana so prizorišča Parade učenja 2014, e‑Novičke, marec 2014, str.: 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/marec.pdf)
 58. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Teden vseživljenjskega učenja 2014 dobiva obrise, e‑Novičke, marec 2014, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/marec.pdf)
 59. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja bo širila navdušenje za učenje tudi v letu 2014, e‑Novičke, februar 2014, str.: 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/februar.pdf)
 60. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Zasedala je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, e‑Novičke, februar 2014, str.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/februar.pdf)
 61. Ema Perme : Slovenija je imela v Vilni dejavno vlogo, e‑Novičke, januar 2014, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/januar.pdf)
 62. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Še o decembrski konferenci v Litvi, e‑Novičke, januar 2014, str.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/januar.pdf)
 63. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Konferenca v Litvi – pogled na izobraževanje odraslih iz (vsaj) treh smeri, e‑Novičke, december 2013, str.: 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/december.pdf)
 64. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v polnem teku, e‑Novičke, december 2013, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/december.pdf)
 65. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Se izobraževanju odraslih v Sloveniji pišejo dobri časi?, e‑Novičke, december 2013, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/december.pdf)
 66. Mateja Pečar : Obisk tujih partnerjev v projektu Grundtvig Učna partnerstva Lit-Tech, e‑Novičke, november 2013, str.: 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/november.pdf)
 67. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : TVU smo predstavili na letnem srečanju Unesco ASP mreže, e‑Novičke, november 2013, str.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/november.pdf)
 68. Mateja Pečar : Kmalu se srečamo na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2013, e-Novičke, november 2013, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/november.pdf)
 69. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih pri nas in v Italiji, e-Novičke, oktober 2013, str.: 13-14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 70. Slavica Borka Kucler, Ajda Turk : Pripravljamo nov film o učenju v skupnosti, e-Novičke, oktober 2013, str.: 12-13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 71. Mateja Pečar : Video predstavitvi Svetovanje za znanje in Stkane zgodbe ter razpravi na 13. F3ŽO, e-Novičke, oktober 2013, str.: 11-12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 72. Darijan Novak : Novi video o svetovalni podpori odraslim za izobraževanje in učenje, e-Novičke, oktober 2013, str.: 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 73. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : First 2013 meeting of EAAL national coordinators, e-Novičke, Summer 2013, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 74. Ajda Turk: Handmade stories , e-Novičke, Summer 2013, str. 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf)
  Jasmina Orešnik Cunja: There are opportunities!, e-Novičke, Summer 2013, str. 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 75. Ajda Turk: Two new videos available now: There are opportunities! and Handmade stories, e-Novičke, Summer 2013, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 76. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Enthusiastic reception for Learning Parades, e-Novičke, Summer 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 77. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Implementation of the European Agenda on Adult Learning, e-Novičke, Summer 2013, str. 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 78. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : New version of LLW newsletter, e-Novičke, Summer 2013, str. 2-3 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 79. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : LLW 2013: Another success story!, e-Novičke, Summer 2013, str. 2 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 80. Mateja Pečar in dr. Nevenka Bogataj: Študijski krožki kot prispevek k razvoju lokalne skupnosti, e-Novičke, julij-avgust 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/julij_avgust.pdf)
 81. Milena Zorić Frantar: Omrežje svetovalcev za kakovost nadaljuje s svojim delom, e-Novičke, julij-avgust 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/julij_avgust.pdf)
 82. Mag. Maja Radinovič Hajdič: Zaključna konferenca CVŽU Gorenjska – Priložnost za vse, e-Novičke, junij 2013, str. 18 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
 83. Ajda Turk: Stkane zgodbe, e-Novičke, junij 2013, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
  Jasmina Orešnik Cunja: Priložnosti so!, e-Novičke, junij 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
 84. Ajda Turk: Izdali smo dva nova filma: Priložnosti so! in Stkane zgodbe, e-Novičke, junij 2013, str. 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
 85. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parade učenja so navdušile, e-Novičke, maj 2013, str.: 6-7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/maj.pdf)
 86. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: TVU 2013: Saj ni res, pa je!, e-Novičke, maj 2013, str.: 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/maj.pdf)
 87. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izšla je letošnja prva številka TVU novičk, e-Novičke, maj 2013, str.: 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/maj.pdf)
 88. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2013, e-Novičke, april 2013, str.: 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/april.pdf)
 89. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Priprave na TVU 2013 so v polnem teku, e-Novičke, april 2013, str.: 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/april.pdf)
 90. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Prvo letošnje srečanje nacionalnih koordinatorjev za EPUO, e-Novičke, marec 2013, str.: 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 91. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: V TVU vpeljujemo Parado učenja – festival učenja na lokalni ravni, e-Novičke, marec 2013, str.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 92. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Sestal se je Nacionalni odbor za Teden vseživljenjskega učenja, e-Novičke, marec 2013, str.: 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 93. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Častno pokroviteljstvo UNESCA nad TVU 2013, e-Novičke, marec 2013, str.: 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 94. Manuel Kuran, Ajda Turk: Pripravljamo nov video o razvoju pismenosti na podeželju, e-Novičke, februar 2013, str.: 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/februar.pdf)
 95. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Začenjamo s pripravami na TVU 2013, e-Novičke, februar 2013, str.: 3 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/februar.pdf)
 96. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Implementing the renewed European Agenda for Adult Learning, e-Novičke, Winter 2012, str. 13-14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/Winter.pdf) English
 97. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : We attended the conference One step up in later life, e-Novičke, Winter 2012, str. 15-16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/Winter.pdf) English
 98. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Udeležili smo se konference Korak naprej v kasnejšem življenju, e-Novičke, december 2012, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/december.pdf)
 99. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih, e-Novičke, november 2012, str.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/november.pdf)
 100. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Projekt za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, e-Novičke, september 2012, str.: 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/september.pdf)

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: