Zaključni dogodek EPUO 2016 in konferenca EBSN

2. in 3. junija 2016 smo v Ljubljani izpeljali letošnji zaključni dogodek projekta EPUO, ki je bil združen z letno konferenco Evropske mreže za temeljne zmožnosti (EBSN). Konferenca z naslovom ‘Nacionalna politika – lokalna implementacija’ je bila zaprtega značaja.

Program konference je vseboval nastope slovenske ministrice za izobraževanje, dr. Maje Makovec Brenčič, predstavnice Evropske komisije, Dane Carmen Bachmann, ter številnih drugih. Nastopajoči so predstavili različne vidike temeljnih zmožnosti odraslih ter urejanje te problematike na evropski in nacionalni ravni. Nosilci strokovnih dogodkov (SD) EPUO 2016 so predstavili svoja spoznanja in priporočila za udejanjanje ukrepov na lokalni ravni. Na dnevnem redu je bila tudi predstavitev e-platforme za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE.

 

Prispevki:

Fotografije:

Avtor fotografij: Črt Lipej

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: