EPALE

November 2017 – oktober 2018:

 1. Posvetovalni dogodek projekta EPUO – konferenca z naslovom Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 23. 3. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/posvetovalni-dogodek-projekta-epuo-konferenca-z-naslovom-izzivi-priloznosti-izobrazevanja-za
 2. Konferenca “Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost” / Maruša Bajt. // EPALE dogodek. 13. 4. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/konferenca-izzivi-priloznosti-izobrazevanja-za-daljso-delovno-aktivnost
 3. Posvetovalni dogodek projekta EPUO – posvet z naslovom Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 1. 6. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/posvetovalni-dogodek-projekta-epuo-posvet-z-naslovom-izobrazevanje-odraslih-na-srednjih
 4. Posvetovalni dogodek projekta EPUO – podjetniški zajtrk z naslovom »Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev? / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 28. 8. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/posvetovalni-dogodek-projekta-epuo-podjetniski-zajtrk-z-naslovom-ali-ocenjevanje-znanj
 5. Na dogodku EPUO sta se srečala svetova gospodarstva in izobraževanja odraslih / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE novice. 10. 9. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/na-dogodku-epuo-sta-se-srecala-svetova-gospodarstva-izobrazevanja-odraslih
 6. Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 / Nevenka Kocijančič. // EPALE dogodek. 25. 9. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/content/letni-posvet-o-izobrazevanju-odraslih-2018
 7. Prispevek lokalne skupnosti k sooblikovanju vsebin in aktivnosti posameznih področij Ricevega manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju / Katja Volf. // EPALE spletni dnevnik. 9. 7. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/prispevek-lokalne-skupnosti-k-sooblikovanju-vsebin-aktivnosti-posameznih-podrocij-ricevega
 8. Pomen ključnih kompetenc za kakovostno življenje starejših odraslih / Lea Zlodej in Majda Suljanović Hodžić. // EPALE spletni dnevnik. 16. 7. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/pomen-kljucnih-kompetenc-za-kakovostno-zivljenje-starejsih-odraslih
  Komentar: Sporočilo plenarcev: Starost prinaša nove priložnosti / Zvonka Pangerc Pahernik
 9. Letošnjo EPALE regijsko konferenco je gostila Budva / Maruša Bajt. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2018. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/letosnjo-epale-regijska-konferenca-je-gostila-budva
  Komentar:  Vse se vrti okrog človeka … / Zvonka Pangerc Pahernik
 10. regionalna konferenca EPALE v Banja Luki / Maruša Bajt. // EPALE spletni dnevnik. 14. 11. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/2-regionalna-epale-konferenca-v-banja-luki
  Komentar: Razmislek in vabilo k dialogu / Zvonka Pangerc Pahernik

Arhiv november 2015 – oktober 2017:

 1. Majhni dogodki z velikim dometom (1/7): Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 30. 5. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36308
 2. Majhni dogodki z velikim dometom (2/7): Mladi na poti podjetnosti / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 5. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36493
 3. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (3/7): Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 15. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36886
 4. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (4/7): Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 27. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-2017-47-razvoj-znanj-kompetenc-kadrov-v-gospodarstvu
 5. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (5/7): Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/37769
 6. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (6/7): Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 17. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/38127
 7. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (7/7): Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 19. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-2017-77-izzivi-vkljucevanja-starejsih-odraslih-v-ucenje-delo
 8. Small events with a large reach 2017 (1/7): Involvement of volunteers in working with migrants / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 28. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/38576 English
 9. Small events with a large reach 2017 (2/7): Youth on their path to entrepreneurship / Simona Kavčič. // EPALE blog. 31. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/38578 English
 10. Small events with a large reach 2017 (3/7): The development of the competences of adults in rural areas – opportunities and challenges / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 4. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/39961 English
 11. Small events with a large reach 2017 (4/7): The development of knowledge and skills of human resources in economy / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 11. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/40213 English
 12. Small events with a large reach 2017 (5/7): Opportunities for strengthening competences of young adults during their transition from school to employment / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 14. 9. 20117. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sk/node/40332 English
 13. Small events with a large reach 2017 (6/7): Basic skills and competences of the employed – messages from employers to policy-makers and professionals / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 19. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/40412 English
 14. Small events with a large reach 2017 (7/7): The challenges of integrating older adults into learning, work and society/ Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 27. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/40817 English
 15. Gremo na Irsko – doživet njihov festival učečih se odraslih! / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/gremo-na-irsko-dozivet-njihov-festival-ucecih-se-odraslih
 16. Na Irskem – prvi dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 7. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33110
 17. Na Irskem – drugi dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 8. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-drugi-dan
 18. Na Irskem – tretji dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-tretji-dan
 19. Na Irskem – četrti dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 10. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-cetrti-dan
 20. Na Irskem – peti dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 11. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-peti-dan
 21. Ireland – here we are! / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33038
 22. Visiting Ireland – Day One / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 7. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33108 English
 23. Visiting Ireland – Day Two / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33224 English
 24. Visiting Ireland – Day Three / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33237 English
 25. Visiting Ireland – Day Four / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 10. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/visiting-ireland-day-four English
 26. Visiting Ireland – Day Five / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 12. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/visiting-ireland-day-five English
 27. Slovenian PIAAC results under scrutiny by domestic and foreign researchers / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 7. 10. 2016. Način dostopa (URL): http://ec.europa.eu/epale/en/node/26986 English
 28. Majhni dogodki z velikim dometom (1/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 27. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-17
 29. Majhni dogodki z velikim dometom (2/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 17. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-27
 30. Majhni dogodki z velikim dometom (3/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 30. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/22616
 31. Majhni dogodki z velikim dometom (4/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 31. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-47
 32. Majhni dogodki z velikim dometom (5/7) / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 1. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/22704
 33. Majhni dogodki z velikim dometom (6/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-67
 34. Majhni dogodki z velikim dometom (7/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 21. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-77
 35. Ključna znanja zaposlenih za konkurenčnost v 21. stoletju so … / Biserka Neuholt Hlastec. // EPALE spletni dnevnik. 21. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/kljucna-znanja-zaposlenih-za-konkurencnost-v-21-stoletju-so
 36. Small events with a large reach (1/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/small-events-large-reach-17-1 English
 37. Small events with a large reach (2/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/23970 English
 38. Small events with a large reach (3/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24024 English
 39. Small events with a large reach (4/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24080 English
 40. Small events with a large reach (5/7) / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 5. 8. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24800 English
 41. Small events with a large reach (6/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 16. 8. 2016. Način dostopa (URL):https://ec.europa.eu/epale/sl/node/25110 English
 42. Small events with a large reach (7/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 19. 8. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/25213 English
 43. EPALE povezoval in odpiral nove možnosti sodelovanja tudi v Makarski – 1. del / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 22. 4. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/21380
 44. EPALE povezoval in odpiral nove možnosti sodelovanja tudi v Makarski – 2. del / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 28. 4. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/epale-povezoval-odpiral-nove-moznosti-sodelovanja-tudi-v-makarski-2-del
 45. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: On working for (and with) vulnerable target groups, EPALE blog, 23. 12. 2015, (https://ec.europa.eu/epale/node/17503) English
 46. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: O delu za ranljive ciljne skupine (in z njimi), EPALE blog, 23. 12. 2015, (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/17499)
 47. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Every ending is the start of something new, EPALE blog, 3. 11. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/en/blog/every-ending-start-something-new) English

Arhiv november 2014 – oktober 2015:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Vsak konec je začetek nečesa novega, EPALE blog, 30. 10. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/15193)
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: European incentives for progress of adult education, EPALE blog, 22. 4. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/4974) English
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Evropske spodbude za napredek izobraževanja odraslih, EPALE blog, 31. 3. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/4679)

ter objave 6 napovedi dogodkov (5 komentarjev), 2 novic in 10 virov, med njimi:

 1. Video: I can, therefore, I am! / Zmorem, torej sem! /(https://ec.europa.eu/epale/en/node/17507) English subtitles
 2. Video: Zmorem, torej sem! (https://ec.europa.eu/epale/sl/resource-centre/content/video-zmorem-torej-sem-spodbujanje-temeljnih-zmoznosti-odraslih-0)
 3. Nevenka Kocijančič: TVU 2014 smo končali z izdajo druge številke TVU novičk, EPALE novice. 2. 2. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/tvu-2014-smo-koncali-z-izdajo-druge-stevilke-tvu-novick

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: