E-bilten EPUO

E-bilten EPUO je glasilo projekta Uresničevanje (prenovljenega) Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji po posameznih fazah. Izdaja biltena je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Foto-mozaik Parade učenja 2013 & 2014:

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: