e-bilten

E-bilten Parade učenja je glasilo projekta Uresničevanje (prenovljenega) Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji po posameznih fazah. Izdaja biltena je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Foto-mozaik Parade učenja 2013 & 2014:

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: