Strokovni dogodki EPUO 2016

Namen strokovnih dogodkov (SD) EPUO je na lokalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja razvoja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive. Na ta način identificiramo primere dobre prakse, na lokalni in nacionalni ravni širimo informacije o njih ter pridobivamo mnenja deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče to prakso še naprej razvijati in implementirati.

Zaključni dogodek EPUO je bil združen z letno konferenco EBSN; več >>


1. SD EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih:

Nosilec,
kraj in datum
Opis Rezultati
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
20. maj 2016
‘Z mladimi za mlade o participaciji, zaposlovanju in politikah’
Ciljna skupina: mladi
Program >>
PowerPoint
EPALE blog
Poročilo
Manifest
RIC Novo mesto
Novo mesto
25. maj 2016
‘Skupaj za sožitje’
Ciljna skupina: Romi in priseljenci
Program >>
PowerPoint
EPALE blog
Poročilo
Manifest
KTRC Radeče
Radeče,
Magolnik
26. maj 2016
‘Obnovimo slovenske gozdove po vetrolomu na Magolniku’
Ciljna skupina: podeželsko prebivalstvo
Program >>
PowerPoint
EPALE blog
Poročilo
Manifest
Ljudska univerza Murska Sobota
Murska Sobota
30. maj 2016
‘Ali in kako lahko zaposlovalci in izobraževalci skupaj vplivamo na izboljšanje poslovnega okolja v regiji?’
Ciljna skupina: brezposelni
Program >>
PowerPoint
EPALE blog
Poročilo

 

2. SD EPUO za razvoj ključnih kompetenc odraslih za boljšo zaposljivost:

Nosilec,
kraj in datum
Opis
Rezultati
Šolski center Celje
Celje
11. maj 2016
‘Vloga neformalnega izobraževanja pri reševanju problema dolgotrajno brezposelnih oseb’
Ciljna skupina: dolgotrajno brezposelni
Program >>
PowerPoint
EPALE blog
Poročilo
Ljudska univerza Kranj
Kranj
24. maj 2016
‘Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih’
Ciljna skupina: mladi brezposelni
Program >>
PowerPoint
EPALE blog
Poročilo
UPI-Ljudska univerza Žalec
Žalec
31. maj 2016
‘Razvoj ključnih znanj in spretnosti zaposlenih kot odgovor na izzive 21.stoletja’
Ciljna skupina: zaposleni
Program >>
PowerPoint
EPALE blog1
EPALE blog
Poročilo
Manifest

 

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: