Forumi o prihodnosti izobraževanja odraslih

V letu 2021 smo izpeljali šest forumov EPUO, ubranih na družbeno-ekonomske izzive, ki so bili predstavljeni na Forumu o prihodnosti učenja (2019, Bruselj): digitalizacija družbe, demografske (migracije,  starajoča se družba), vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Na teh dogodkih smo preučili vlogo učenja in izobraževanja odraslih ter vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov.

 

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: