Forumi o prihodnosti IO

V obdobju 2020–2021 bomo izpeljali šest dogodkov, ubranih na družbeno-ekonomske izzive, ki so bili predstavljeni na Forumu o prihodnosti učenja (2019, Bruselj): digitalizacija družbe, demografske (migracije,  starajoča se družba), vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Na teh dogodkih bomo preučili vlogo izobraževanja in vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov.

Prvi trije forumi bodo povezani s skupnimi akcijami TVU 2020:

  • Digitalna preobrazba družbe,
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje,
  • Migracije in izzivi večkulturnosti.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: