Forumi o prihodnosti izobraževanja odraslih

V obdobju 2020–2021 bomo izpeljali šest dogodkov, ubranih na družbeno-ekonomske izzive, ki so bili predstavljeni na Forumu o prihodnosti učenja (2019, Bruselj): digitalizacija družbe, demografske (migracije,  starajoča se družba), vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Na teh dogodkih bomo preučili vlogo izobraževanja in vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov.

Prvi trije forumi naj bi bili izpeljani v letu 2020, a smo jih zaradi okoliščin, ki jih je povzročil covid-19, prestavili v leto 2021. Tedaj jih bo torej šest:

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: