Forumi EPUO 2021 o prihodnosti izobraževanja odraslih

V letu 2021 smo izpeljali šest forumov EPUO, ubranih na družbeno-ekonomske izzive, ki so bili predstavljeni na Forumu o prihodnosti učenja (2019, Bruselj): digitalizacija družbe, demografske (migracije,  starajoča se družba), vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Na teh dogodkih smo preučili vlogo učenja in izobraževanja odraslih ter vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov.

Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje (30. november) v sodelovanju s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) in Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

Manifest: Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Digitalna preobrazba družbe (17. junij) v sodelovanju s CMEPIUS (Nacionalno podporno službo za platformo EPALE).

Manifest: Digitalna preobrazba družbe
Forum EPUO: Prihodnost dela in spretnosti
Forum EPUO o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo
EPUO Forum: Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
Forum EPUO o digitalni preobrazbi družbe
EPUO Forum Vključenost in dejavno državljanstvo
Forum EPUO o Zeleni preobrazbi družbe

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: