Logo CMEPUIS, EPALE, ACS in EPUO

Zelene spretnosti za življenje in učeče se skupnosti
Sedmi forum EPUO in spletna razprava EPALE

18. oktober 2022, spletni dogodek (Zoom)

#ForumEPUO2022 #EPUO2022

Forum smo organizirali na temelju spoznanj s foruma EPUO 2021 o zeleni preobrazbi družbe, ki smo jih povzeli v Manifestu za zeleno preobrazbo družbe. Na tokratnem dogodku smo razpravljali o nujnosti pridobitve t. i. zelenih spretnosti za življenje ter učnih priložnosti, ki nam bodo to omogočile. Na ta način se bomo namreč usposobili za trajnostno življenje ter soustvarjanje in ohranjanje zdravih okolij. Omenili smo velik medsektorski projekt na tem področju ter vključili glas učečih se. Preučili smo vlogo učečih se skupnosti in predstavili uspešne primere. Ti so potrdili našo predpostavko, da morajo ukrepi in dejavnosti upoštevati načeli večgeneracijskosti in večdisciplinarnosti.

Forum je sestavni del uresničevanja novega Evropskega programa za učenje odraslih 2022–2023 (projekt EPUO).

Spletna razprava EPALE je bila t. i. nacionalni spremljevalni dogodek Letne konference skupnosti EPALE.

Dogodek je potekal 18. oktobra 2022 od 14. do 17. ure po spletu. Simultano smo ga prevajali v angleški in slovenski znakovni jezik.

Vabljeni k ogledu prispevkov!

Videoposnetki

Videoposnetek celotnega dogodka

Zgodba o sožitju in obilju, ddr. Ana Vovk, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Užitni in čutni park v Postojni, Tamara Urbančič, Peter Vidmar ter udeleženci PUM-a, OE Ljudska univerza Postojna, Zavod znanje Postojna

Gaja Sofija Intihar, ambasadorka zelene prihodnosti na UPI Žalec

Zeleni utrinki

Nekaj načinov širjenja znanja in spretnosti:

Podpora:

Kaj je izziv?

Helena Furlan, Ljudska univerza Ajdovščina

Majda Sulljanović, Ljudska Univerza Jesenice

Helena Furlan, Ljudska univerza Ajdovščina

Majda Sulljanović, Ljudska Univerza Jesenice

Marija Marinček, Predsednica Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije

Mitja Senekovič, Ekološka sadjarska kmetija Sen

Marija Marinček, Predsednica Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije

Program in gradiva

1. del: 14.00–15.20

Zelene spretnosti za trajnostno življenje

Povezovalka: mag. Zvonka Pangerc Pahernik,  Andragoški center Slovenije (ACS) in Ekspertna skupina EPALE Slovenija.

 • Trajnostni razvoj ni več dovolj. Potrebujemo trajnostno življenje!
  Prof. ddr. Ana Vovk, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo in Inštitut za promocijo varstva okolja
  Predstavitev (pdf, 6 MB, 62 str.)
 • Na poti k opolnomočenju z zelenimi kompetencami prek participacije pri skupnostnem opazovanju (Towards empowerment with green competences via participation in community observation)
  Dr. Johanna Robinson, Andragoški center Slovenije
  Predstavitev (pdf, 7 MB, 16 str.)

 Razprava

2. del: 15.30–17.00

Učimo se skupaj za skupno dobro 

Povezovalka: mag. Brigita Kruder, Ljudska univerza Slovenska Bistrica in Ekspertna skupina EPALE Slovenija.

Primera dobre prakse:

 • Užitni in čutni park v Postojni,
  Tamara Urbančič, Peter Vidmar ter udeleženci PUM-O, OE Ljudska univerza Postojna, Zavod znanje Postojna
 • Organizacije za izobraževanje odraslih na poti do trajnosti (Going Back to Green Future),
  Mihaela Anclin, UPI ljudska univerza Žalec, in Jaka Kranjc, Ekologi brez meja
  Predstavitev (pdf, 1 MB, 11 str.)

Spletna razprava EPALE

Več informacij:

Denarna podpora: