Posvetovalni dogodki 2018

 

Stran je v pripravi.

 

Tretji posvetovalni dogodek EPUO – podjetniški zajtrk ACS, ZLUS in mojazaposlitev.si
»Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev?«
Ljubljana, 11. september 2018
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-3

Več o tretjem dogodku EPUO

Posvet je namenjen direktorjem in kadrovikom, izvajalcem izobraževanja odraslih, odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni ter drugim deležnikom na nacionalni in lokalni ravni. Z dvema plenarnima predavanjema in predstavitvami primerov dobrih praks  bosta  osvetljena prva dva koraka Priporočila Sveta Evropske unije Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, tj. ocenjevanje znanj ter oblikovanje in izvajanje ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja, ki zaposlenim omogočajo pridobitev ustreznih kompetenc. Poudarjeno bo sodelovanje izvajalcev izobraževanja odraslih s podjetji – vse od opredelitve potreb pa do končnega cilja, tj. s kompetencami opremljenih, zadovoljnejših in zavzetih zaposlenih in zaposlovalcev.

Drugi posvetovalni dogodek EPUO – posvet DOIO
»Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva«
Ljubljana, 11. junij 2018
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-2

Več o drugem dogodku EPUO

Vtis je, da so  danes srednje šole v izobraževanju odraslih v nezavidljivem položaju. Zaradi podobne situacije je bilo pred leti ustanovljeno Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, da bi skupaj opozarjali na probleme in predlagali ter neposredno  vplivali na rešitve. Kako in kam naprej v izobraževanju odraslih na srednjih šolah? To vprašanje smo obdelali na skupnem dogodku z Društvom organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah (DOIO) in se pri tem ozirali na aktualne potrebe trga dela.

Prvi posvetovalni dogodek EPUO – konferenca ZiSSS z naslovom
»Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«
Rimske Toplice, 10. in 11. april 2018
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-1

Več o prvem dogodku EPUO

Spremenjena starostna struktura prebivalstva in posledično zmanjšanje ponudbe delovne sile bi lahko sčasoma znižala potencial za gospodarsko rast, zato so potrebne prilagoditve na trgu dela in na področju izobraževanja. Te naj bi zagotovile daljšo delovno aktivnost in učinkovito izkoriščanje potenciala vseh generacij. Te izzive smo nagovorili z dogodkom, za katerega smo združili moči z Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS). Dogodek je bil namenjen izobraževalcem odraslih, ki razvijajo in izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljše delovne aktivnosti.

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: