Posvetovalni dogodki 2018

 

Posvetovalni dogodki EPUO v letu 2018 so bili priložnosti za snovanje pristopov in izmenjavo izkušenj – oboje povezano s projekti ESS na temo svetovanja in vrednotenja ter pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc:

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: