Strokovni dogodki EPUO 2017

Namen strokovnih dogodkov (SD) EPUO je na lokalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja razvoja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive. Na ta način identificiramo primere dobre prakse, na lokalni in nacionalni ravni širimo informacije o njih ter pridobivamo mnenja deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče to prakso še naprej razvijati in implementirati.

Zaključni dogodek EPUO je bil združen z 21. andragoškim kolokvijem; več >>

1. SD EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih:

Nosilec,
kraj in datum
Opis Rezultati
Ljudska univerza Jesenice
Jesenice,
22. maj 2017
‘Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci’
Ciljna skupina: priseljenci
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point
ZIK Črnomelj
Črnomelj,
25. maj 2017
‘Mladi na poti podjetnosti’
Ciljna skupina: mladi
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point
Ljudska univerza Škofja Loka
Žiri,
6. junij 2017
‘Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi’
Ciljna skupina: podeželsko prebivalstvo
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point
Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina,
8. junij 2017
‘Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu’
Ciljna skupina: zaposleni
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point

 

2. SD EPUO za razvoj ključnih kompetenc odraslih za dejavno vključevanje v učeče se skupnosti:

Nosilec,
kraj in datum
Opis
Rezultati
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
Maribor,
14. junij 2017
‘Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo’
Ciljna skupina: mladi
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point
Video članek
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje,
26. junij 2017
‘Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki’
Ciljna skupina: zaposleni
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Slovenj Gradec,
29. junij 2017
‘Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo’
Ciljna skupina: starejši odrasli
Program >>
Manifest
EPALE blog
Poročilo
Power Point

 

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: