Študijski obisk Irske

Sodelovali smo na irskem festivalu učečih se odraslih

Dvanajst nas je bilo. Sprva smo jo v Dublin, na irski festival učenja (AONTAS Adult Learners’ Festival), nameravali mahniti le člani delovne skupine projekta EPUO na ACS: Darijan, Erika, Mateja, Nevenka, Simona in jaz. Potem smo na projektu privarčevali nekaj denarja in Evropsko komisijo zaprosili za spremembo njegove namembnosti. Tako smo lahko povabili tudi Janjo in Zlatka, dobitnika priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016, ter Suzano, predstavnico Foruma učečih se. Teja, predstavnica MIZŠ, ki sofinancira naša prizadevanja za promocijo izobraževanja odraslih, je z nami, da v živo spozna, kaj počnemo. Neja in Franci pa sta naša zunanja sodelavca in, tako kot vsi člani ekipe, velika zagovornika vseživljenjskega učenja.

Zakaj Irska? Ker si lahko marsikaj izmenjamo in se učimo drug od drugega! Več o naših namerah >>

AONTAS je za nas pripravil bogat program, dobrodošlico pa so nam izrekli z domiselnim Welcome Pack gradivom.

Naše utrinke smo redno beležili v spletnih dnevnikih EPALE: prvidrugitretjičetrti in peti dan na Irskem.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: