Portal Kam po znanje

Ta veja dejavnosti projekta EPUO bo posvečena prenovi in nadgradnji portala Kam po znanje (Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji). Vzporedno bomo vzpostavili sistematično komunikacijsko strategijo, s katero bomo naše rezultate čim bolj približali različnim končnim uporabnikom – nosilcem politike, izobraževalcem odraslim, učečim se.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: