Portal Kam po znanje

Ta veja dejavnosti projekta EPUO je bila posvečena vsebinski prenovi in tehnični nadgradnji portala Kam po znanje (Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji). Vzporedno smo izpeljali usposabljanja ter vzpostavili sistematično komunikacijsko strategijo, s katero smo različne dejavnosti še bolj približali različnim končnim uporabnikom – nosilcem politike, izobraževalcem odraslim, predvsem pa učečim se.

Povezava na prenovljeni portal Kam po znanje >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: