Dosežki

Projektni dosežki po zaporednih fazah projekta EPUO (od leta 2012 naprej) so navedeni na naslovni spletni strani in so dosegljivi preko opcij, ki se odprejo pod gornjim menijem Dosežki.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: