Evropsko leto spretnosti, Andragoški center Slovenije, Evropski program za učenje odraslih
Državljanske spretnosti za življenje

Državljanske spretnosti za življenje
Enajsti forum EPUO

12. september 2023, spletni dogodek (Zoom)

#ForumEPUO2023 #EPUO2023

Še nedolgo tega sta imela državljanstvo in še posebno vzgoja zanj, negativni prizvok, saj sta spominjala na svinčene čase. Je zdaj, v demokraciji, drugače? Moralo bi biti!

Izhodišče tokratnega foruma EPUO je naše prepričanje, da lahko z vseživljenjskim učenjem pridobimo vse potrebno za dejavno vlogo v družbi. In obratno, dejavna državljanska drža nam omogoča pridobivanje številnih izkušenj, znanj in spretnosti, nepogrešljivih za vsa področja našega bivanja in delovanja.

Državljanske spretnosti zadevajo vse generacije. Podpirajo večkulturnost ter naše prehajanje v pravično zeleno in digitalno družbo. Opremljajo nas za tukaj in zdaj. Omogočajo nam soustvarjati prihodnost.

Z dogodkom nadgrajujemo forum EPUO 2021 o vključenosti in državljanstvu, katerega spoznanja so zajeta v kratkem manifestu.

In kaj na vprašanje o državljanskih spretnostih za življenje odgovarja ChatGPT? Objavljamo izpis, v katerem so nanizani nekateri ključni vidiki državljanske pismenosti. Gre za dobrodošel in izčrpen izpis iz zakladnice podatkov, ki jih spretno poišče in poveže umetna inteligenca.

Izvirna modrost pa je v glavah in srcih ljudi, ki državljanstvo živijo in se zanj tako ali drugače – še najbolj skozi življenje sámo – urijo. Nekaj zgledov bomo spoznali na tokratnem forumu EPUO, ki ga namenjamo državljanskim spretnostim za življenje.

Videoposnetki

Videoposnetek dogodka

Izr. prof. dr. Dan Podjed: Državljanstvo v času trajne krize

Vlasta Nussdorfer: Dejavni državljani – včeraj, danes, jutri

Program

1. del: 12.30–14.00

​Državljanstvo – večplastni izziv
.

 • Državljanstvo v času trajne krize
  Izr. prof. dr. Dan Podjed
  , Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (UL) ter Filozofska fakulteta UL
  .
 • Dejavni državljani – včeraj, danes, jutri
  Vlasta Nussdorfer
  , varuhinja človekovih pravic v obdobju 2013–2019
  .
 • Pogumno z EU!
 • Luka Živić, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU, Svetovalec za izobraževanje, mladino in šport

2. del: 14.15–15.45

Povezani smo močnejši
.

 • Samooskrbni.net – učenje skozi so-delovanje
  Sanja Lončar
  , Zavod za celostno samooskrbo, direktorica
  .
 • razgledan.si – je mogoče državljanske spretnosti pridobivati s spletnim portalom?
  Matej Cepin
  , Socialna akademija, direktor
  .
 • Enostavno je biti dober
 • Dr. Violeta Bulc, Ecocivilisation

Povezovalka: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

Več informacij:

Denarna podpora:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje