Evropsko leto spretnosti, Andragoški center Slovenije, Evropski program za učenje odraslih
Grafika medijske spretnosti za življenje

Medijske spretnosti za življenje
Dvanajsti forum EPUO

19. september 2023, spletni dogodek (Zoom)

#ForumEPUO2023 #EPUO2023

Medijska pismenost je širok pojem. Po eni strani se nanaša na sposobnost učinkovite uporabe različnih komunikacijskih kanalov in platform (televizije, radia, telefona, tiskanih medijev, videa, spletnih strani, družbenih omrežij …).

Ti postajajo z razvojem sodobne tehnologije vse številčnejši, dostopnejši in bolj raznoliki. Pri njihovi uporabi smo vse bolj odvisni od svoje digitalne pismenosti!

Po drugi strani medijska pismenost zadeva sposobnost presoje medijskih sporočil – njihovih vsebin, namer in učinkov. Prepričevalna moč trajno uporabljanih medijev (npr. določene vrste časopisa ali družbenega omrežja) je velika. Te vsebine nas na nek način oblikujejo in nam nadevajo plašnice, če se tega zavedamo ali ne. Kritično sprejemanje oglasov, novic in drugih vsebin je zato eden najpomembnejših vidikov medijske pismenosti.

Vsak od nas pa občasno prevzema tudi vlogo ustvarjalca medijskih sporočil – če ne drugače, na družbenih omrežjih. Tedaj bi bilo prav, da nas vodijo prave vrednote, etika in morala, pozitivna naravnanost, težnja k resnici. Ker ta plat medijske pismenosti vpliva na povezovanje z drugimi, gre tudi za državljansko noto.

In kaj na vprašanje o medijskih spretnostih za življenje odgovarja ChatGPT? Objavljamo dobrodošel in izčrpen izpis spretnosti, ki jih je spretno poiskala in povezala umetna inteligenca.

Bogastvo pogledov na to kompleksno problematiko pa je v glavah in srcih ljudi, ki medijsko pismenost razvijajo, vadijo, učijo in širijo. Nekaj zgledov smo spoznali na tokratnem forumu EPUO.

Zanimanja vreden pa je tudi dogodek naslednjega dne v projektu medijska pismenost EPALE – več v programu. Prenos v živo teče po YouTube kanalu ACS!

Videoposnetki

Videoposnetek dogodka

Aljoša Bagola: Od nebuloz do resnice

Program

1. del: 13.00–14.30

​Ločujmo zrna od plev!
.

 • Od nebuloz do resnice
  Aljoša Bagola
  , avtor knjižnih uspešnic, predavatelj in kreativni direktor
  .
 • Mediji kot spodbujevalci koncepta kruha in iger
  Mag. Natalie Cvikl Postružnik
  , Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov, prokuristka, odgovorna urednica revije in portala Navdihni.me
  .
 • Nimam pojma! Zakaj je včasih najbolj pametno reči, ne vem? Kako prepoznati lažne novice in postati medijsko pismena oseba?
 • Dr. Sonja Merljak Zdovc, Časoris, odgovorna urednica

2. del: 14.45–16.15

Krepimo svojo medijsko kondicijo
.

 • Od suhoparne statistike do privlačnega sporočila
  Martin Bajželj
  , Statistični urad Slovenije, vodja Sektorja za objavljanje in komuniciranje
  .
 • Medijska pismenost v medijsko nepismeni družbi
  Prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin
  , Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za medijske študije
  .
 • Uresničevanje Regionalnega kompetenčnega okvira medijske pismenosti
 • Predstavniki iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije, projekt Medijska pismenost EPALE

Povezovalka: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

Več informacij:

Denarna podpora:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje