Infografika

Predstavljamo infografike, ki temeljijo na statističnih podatkih in priporočilih ter spoznanjih s strokovnih dogodkov EPUO 2016 in 2017. Nanašajo se na ciljne skupine, ki smo jih na različne načine obravnavali v projektu EPUO. Na temelju prikazanih grafičnih rešitev smo pripravili razstavne panoje, ki so postali sestavni del potujoče razstave ACS z naslovom ‘Praznik učenja’.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: