Infografika

Predstavljamo infografike, ki temeljijo na statističnih podatkih in priporočilih ter spoznanjih s strokovnih dogodkov EPUO 2016 in 2017. Nanašajo se na ciljne skupine, ki smo jih na različne načine obravnavali v projektu EPUO. Na temelju prikazanih grafičnih rešitev smo pripravili razstavne panoje, ki so postali sestavni del potujoče razstave ACS z naslovom ‘Praznik učenja’.

S podporo Erasmus+ programa: 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: