Videi 2015-2017

Video produkcija v obdobju 2015-2017, ki temelji na strokovnih dogodkih EPUO 2016 in 2017 ter drugih relevantnih izjavah ključnih sogovornikov, je presegla načrtovano število izdelkov pa tudi vsebinski okvir. Tako smo namesto enega videa izdelali uvodni video ter pet dodatnih, v katerih so zbrane izjave pomembnih deležnikov o pridobivanju temeljnih spretnosti in drugih zmožnosti za prednostne ciljne skupine: za brezposelne, mlade, podeželsko prebivalstvo, priseljence in Rome ter starejše zaposlene, ki jim grozi izguba zaposlitve. Infografike s statističnimi podatki ter priporočili, ki izhajajo iz omenjenih dogodkov EPUO, so vključene v videe, namenjene posameznim ciljnim skupinam.

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: