Videi 2015-2017

Video produkcija v obdobju 2015-2017, ki temelji na strokovnih dogodkih EPUO 2016 in 2017 ter drugih relevantnih izjavah ključnih sogovornikov, je presegla načrtovano število izdelkov pa tudi vsebinski okvir. Tako smo namesto enega videa izdelali uvodni video ter pet dodatnih, v katerih so zbrane izjave pomembnih deležnikov o pridobivanju temeljnih spretnosti in drugih zmožnosti za prednostne ciljne skupine: za brezposelne, mlade, podeželsko prebivalstvo, priseljence in Rome ter starejše zaposlene, ki jim grozi izguba zaposlitve. Infografike s statističnimi podatki ter priporočili, ki izhajajo iz omenjenih dogodkov EPUO, so vključene v videe, namenjene posameznim ciljnim skupinam.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

Co-funded by European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: