DOGODKI

Forum Zelena preobrazba
Forum Zelena preobrazba
Forum Zelena preobrazba
Forum Zelena preobrazba

Evropsko leto spretnosti se je prevesilo v drugo polovico

Nicolas Schmit, Komisar za delovna mesta in socialne pravice

»Potrebujemo (vsaj) desetletje spretnosti!«

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2023

Dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje

»Zdi se mi, da moramo biti kot otroci – stalno zvedavi, radovedni, stalno se moramo izobraževati.«

Pomen spretnosti izpostavljen na dveh evropskih dogodkih

Petri Lempinen, Generalna direktorica finskega Ministrstva za izobraževanje in kulturo

»Vključitev zaposlenih v malih in srednjih podjetjih v vajeništvo, to ima na Finskem že 100-letno tradicijo, bi lahko bil pravi odgovor na izzive teh podjetij.«

27. Andragoški kolokvij – otvoritveni dogodek ELS za Slovenijo

Dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva EU v Sloveniji

»V kampanji Evropsko leto spretnosti prispevamo h krepitvi spretnosti in s tem lažjemu digitalnemu in zelenemu prehodu.«

DEJAVNOSTI

Po vsej Evropi tečejo prizadevanja za razvoj spretnosti

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

»Komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit vlogi nacionalnih koordinatorjev ELS pripisuje izjemen pomen. Zato nas je izzval, da povemo, kako jo udejanjamo. Sama sem poudarila, da ACS s pomočjo obeh ministrstev in po zaslugi ELS postaja most med svetom izobraževanja (odraslih) in zaposlovanja.«

S forumi EPUO krepimo spretnosti za življenje

Ana Peklenik

»S tovrstnimi dogodki na ACS obeležujemo ELS. Nagovarjati želimo čim širši krog ljudi, zato srečanja s strokovnjaki organiziramo na daljavo. Z veseljem opažamo, da na ta način nagovarjamo tudi posameznike iz organizacij, ki niso v prvi vrsti dejavne v IO

Bliskovit, a dragocen skok na Malto

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

»Skrajno natrpan program konference SkillScape Malta je obetal bogate vsebine, ki so bile razporejene v pet panelnih razprav z vplivnimi govorci. V 30 minutah in v dveh krogih se jih je zvrstilo po pet ali šest. Prva lekcija: preveč!«

Jesen nam prinaša štiri nove forume EPUO

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

»V trenutni dvoletni fazi uresničevanja novega Evropskega programa za učenje odraslih (projekt EPUO) smo načrtovali osem virtualnih forumov o aktualnih spretnostih, ki jih potrebujemo za uspešno življenje.«

Evropsko leto spretnosti je že v polnem zagonu

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

»Slovenija je bila po izboru EK in v duhu četrtega cilja ELS (privabljanje talentov iz tretjih držav) na otvoritvenem dogodku ELS predstavljena s primerom doktorske študentke iz Srbije, ki se usposablja na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.«

Evropsko leto spretnosti dobiva vse jasnejše obrise

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

»Tudi v Sloveniji smo organizirali ožji neformalni odbor iz predstavnikov MDDSZ, MVI in ACS. Sodelovali pa bomo tudi s širšo mrežo deležnikov, ki bo vključevala javne zavode na področju izobraževanja, ministrstva, ki sodelujejo pri uresničevanju ReNPIO 2022–2030, združenja izvajalcev izobraževanja in usposabljanja, predstavništvo EK in druge.«

Novice iz projekta EPUO

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

»Radi bi verjeli, da so nosilci politik tako v EK kot tudi v državah članicah dovolj ozaveščeni o tem, da je poleg ozkih delovnih spretnosti treba zagotavljati tudi širše vidike. Stalno je treba odraslim omogočati pridobivanje in nadgrajevanje temeljnih zmožnosti pa še marsikaterih znanj, spretnosti in kompetenc – po formalnih, neformalnih in priložnostnih poteh.«

SPLOŠNO

Evropsko leto spretnosti

Spletna stran EK v Sloveniji

»Prav tako bo EK spodbujala usklajevanje spretnosti s potrebami trga dela ter želja in spretnosti posameznikov s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod in gospodarsko okrevanje. Poseben poudarek bo na vključevanju žensk in mladih ter oseb, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Med cilji je tudi privabljanje ljudi iz tretjih držav, ki imajo spretnosti, ki jih EU potrebuje, med drugim s krepitvijo učnih možnosti in mobilnosti ter lajšanjem priznavanja kvalifikacij.«

Založnik: Andragoški center Slovenije, Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik  (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Oblikovanje: David Fartek | Tehnična izvedba: Franci Lajovic | ISSN: 2536-3689

E-bilten ‘Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji’ je glasilo istoimenskega projekta. Izdajo biltena financirana Evropska komisija. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Publikacijo je mogoče prebrati na: https://epuo.acs.si/sl/gradiva/publikacije.