Sklep o ELS je končno sprejet

Evropski parlament in Svet EU sta 10. maja po relativno dolgem pogajalskem procesu sprejela Sklep (EU) 2023/936 o ELS. Veljaven je postal dan pozneje, ko je bil objavljen v Uradnem listu EU. S tem je dana pravna podlaga za kampanjo, ki bo trajala od 9. maja 2023 do 8. maja 2024. V Sklepu so dokončno opredeljeni štirje cilji ELS, vrste ukrepov, usklajevanje na nacionalni ravni in na ravni Unije, sodelovanje na mednarodni ravni ter spremljanje in ocenjevanje. Komisija bo 31. maja 2025 poročala o izvajanju in rezultatih ELS v državah članicah EU. Da se ustvari trajno zapuščino ELS, bo dodala ideje za nadaljnja skupna prizadevanja na področju spretnosti.

Povezava do Sklepa v angleškem, slovenskem in drugih jezikih EU je tukaj.

Pregled dogodkov bo mogoč na evropski in slovenski ravni

Na evropski spletni strani ELS je že nekaj časa mogoče vnašati dogodke, ubrane na štiri cilje ELS.

Fokus Evropskega leta spretnosti

Delovna skupina na Generalnem direktoratu EK za zaposlovanje vnose pregleduje in potrjuje. Po potrditvi, na katero se čaka do 10 dni, so prikazani na zemljevidu EU. Vnos v ta koledar na ravni Slovenije ni koordiniran, temveč prepuščen deležnikom ELS.

Na ACS smo v okviru projekta EPUO in njegovega e-portala Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle vzpostavili slovensko spletno stran ELS. Dostopna je tudi na enostavnem naslovu https://els.si.

Slovenska stran ELS

Na tej spletni strani je prikazanih nekaj ključnih dejstev o ELS, vzpostavljene pa so tudi pomembne povezave. Dostopati je mogoče do slovenskih logotipov, zanimive infografike, ki utemeljuje pomen ELS, ter do rubrike ELS v e-Novičkah ACS, kjer avtorica in obenem nacionalna koordinatorica ELS za Slovenijo poročam o aktualnem dogajanju. Tukaj sta vstopni točki za vnašanje podatkov za slovenski in evropski koledar, napovedani pa so ključni slovenski in evropski dogodki. Stran bomo stalno posodabljali in dopolnjevali, kakovost podatkov, še posebno dogodkov, pa je odvisna od kakovostnih vnosov deležnikov.

Ti imajo na voljo širok nabor možnih ukrepov, ki so opredeljeni v Sklepu o ELS. Vsekakor pa je dopuščeno, da so dogodki, kampanje, portali in druga orodja oblikovani v skladu z nacionalnimi prioritetami.

Prvi ključni evropski dogodek je že izpeljan

Poimenovali so ga Festival ELS. 9. maja je potekal na hibridni način, in sicer v Cité des Métiers, centru za informiranje in svetovanje za poklicno usposabljanje pri bruseljskem zavodu zaposlovanje. Uro in pol dolg program, prepreden z videi o primerih zagotavljanja spretnosti v državah članicah EU, je bil predvajan tudi po spletu, posnetek je na voljo tukaj. Slovenija je bila po izboru EK in v duhu četrtega cilja ELS (privabljanje talentov iz tretjih držav) predstavljena s primerom doktorske študentke iz Srbije, ki se usposablja na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.

Predstavitev na strokovnem posvetu Društva organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah ter Skupnosti za izobraževanje odraslih Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
V Sloveniji smo ELS predstavili na dveh večjih strokovnih posvetih

Avtorica članka sem imela priložnost celovito predstaviti ELS 8. maja na strokovnem posvetu DOIO[/simple_toolt ter Skupnosti za izobraževanje odraslih Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. 10. maja so isti temi prisluhnili udeleženci 12. letne konference Kakovost v višjih strokovnih šolah z naslovom S partnerstvom do odličnih poklicnih spretnosti. V obeh primerih je obveljalo povabilo k sodelovanju v ELS z organizacijo relevantnih dogodkov in njihovim vpisom v oba koledarja ter oblikovanjem zgodb o posameznikih in projektih, ki jih EK zbira za spletno stran ELS; več tukaj.

Otvoritveni dogodek ELS v Sloveniji je bil andragoški kolokvij

ACS ga je organiziral v sodelovanju z MDDSZ in MVI 1. junija v Hiši Evropske unije. Nacionalni deležnik so predstavili svoje prispevke, prisluhnili smo dvema praktičnima primeroma vlaganja podjetij v usposabljanje zaposlenih. Izpeljana je bila tudi razprava na temo Izzivi zagotavljanja spretnosti za delo in življenje. Več informacij najdete v posebnem članku.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS