Tri priložnosti za učenje in izmenjavo

Tri priložnosti za učenje in izmenjavo

Delo na področju ozaveščanja o pomenu IO je skozi leta obrodilo veliko lepih odnosov z domačimi in mednarodnimi somišljeniki ter občasnimi projektnimi partnerji. Marca letos smo obnovili stike s tremi od njih, izvedeli veliko novega in zanimivega ter prispevali svoje...