DOGODKI

Forum Zelena preobrazba

Forum EPUO: Spretnosti za kulturno življenje

Mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo

»Raznolike kulturne vsebine med drugim pripomorejo k rasti naše osebnosti, motivaciji za vseživljenjsko učenje in socialno vključenost.«

Forum Zelena preobrazba

Forum EPUO: Digitalne spretnosti za življenje

Izr. prof. dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijski-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (UL) ter Filozofska fakulteta UL

»Ena pot v prihodnost je ta, da si bodo fevdalci pridobili vse večji del kraljestva, v katerem smo mi tlačani. Kot taki jim celo pomagamo, saj sami vnašamo svoje podatke na splet.«

Forum Zelena preobrazba

Forum EPUO: Spretnosti za zdravo življenje

Marjan Ogorevc, terapevt naravnega zdravljenja, atletski trener, avtor številnih knjig, izdanih doma in v tujini

»V toku dneva porabimo določeno količino energije. Dokler smo v ravnovesju, jo med spanjem ponovno pridobimo.«

Forum Zelena preobrazba

Forum EPUO: Zelene spretnosti za življenje in učeče se skupnosti

Ddr. Ana Vovk, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo in Inštitut za promocijo varstva okolja

»Definicija trajnostnega razvoja, ki je bila leta 1987 sprejeta s strani Brundlandove komisije: ‘Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnost prihodnjim generacijam, da zadostijo svojim lastnim potrebam,’ ima kar nekaj napak. Osredotoča se na gospodarstvo, na naravo pa ne. Poleg tega spodbuja potrošništvo.«

BLOG

DEJAVNOSTI

Zelene spretnosti

Projekt EPUO v polnem zagonu

Dr. Johanna Robinson, ACS

»Moj profesor s Finske je govoril, da je prvi korak, da se človek premakne v zeleno dejavnost, razumevanje, da je treba nekaj storiti. Da začuti odgovornost.«

Prihodnost dela in spretnosti – kako prehiteti ali celo sooblikovati trende?

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS:

»Za zanesljivo ‘skills intelligence’ je treba uporabiti najboljše vire in orodja, jih smiselno združevati in nadgrajevati. Previdnost pa nikakor ni odveč, saj nas številke lahko hitro pripeljejo do zaključkov, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju. Prav na to smo udeleženci pomislili, ko nam je dr. Ilias Livanos iz Cedefopa predstavil študijo ESI ter se posvetil trendom in rezultatom za Slovenijo.«

Tri priložnosti za učenje in izmenjavo

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS:

»Delo na področju ozaveščanja o pomenu IO je skozi leta obrodilo veliko lepih odnosov z domačimi in mednarodnimi somišljeniki ter občasnimi projektnimi partnerji. Marca letos smo obnovili stike s tremi od njih, izvedeli veliko novega in zanimivega ter prispevali svoje izkušnje in zamisli.«

SPLOŠNO

Poti izpopolnjevanja – spet pod drobnogledom

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS:

»Pobuda PI zajema tri korake: ocenjevanje obstoječih spretnosti, oblikovanje prilagojene učne ponudbe ter vrednotenje in priznavanje učnih učinkov. Te korake pa spremljajo podporne dejavnosti, kot so svetovanje, terensko delo, strokovni razvoj izobraževalcev in podobno.«

Založnik: Andragoški center Slovenije, Ulica Ambrožiča Novljana 5 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik  (T: 01 5842 547, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Oblikovanje: David Fartek | Tehnična izvedba: Franci Lajovic | ISSN: 2536-3689

E-bilten ‘Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji’ je glasilo istoimenskega projekta. Izdajo biltena financirana Evropska komisija. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Publikacijo je mogoče prebrati na: https://epuo.acs.si/sl/gradiva/publikacije.