Vas naziv Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih pritegne?

Najbrž ne, ker zveni suhoparno. Gre pa le za daljše ime procesa, ki v Sloveniji (in drugih državah članicah EU) živahno teče že več kot deset let. Pri nas na ACS verjamemo, da s projektom EPUO uspešno prestopamo ustaljene vsebine, izpostavljamo dogajanja in dosežke v IO ter sklepamo prodorna zavezništva z modrimi deležniki. Saj veste: Parada učenja – dan učečih se skupnosti, številni videoposnetki povezanih primerov odličnih praks, strokovni dogodki na lokalni in nacionalni ravni, doma in v tujini, dejavna vloga pri snovanju nEPUO, forumi EPUO … Vse najbolje ponazarja video o našem desetletnem ustvarjalnem delu.

Forumi EPUO so prave zakladnice modrosti, informacij in prakse

Prvič smo se jih lotili v letu 2021 z željo, da vlogo in prihodnost IO osvetlimo z vidika ključnih družbeno-ekonomskih izzivov in trendov. Tako je v sodelovanju z dragocenimi posamezniki in ustanovami nastalo šest forumov EPUO o migracijah in izzivih večkulturnosti, zeleni in digitalni preobrazbi družbe, vključenosti in državljanstvu, starajoči se družbi in medgeneracijskem povezovanju, prihodnosti dela in spretnosti. Opozarjamo tudi na pripadajoče manifeste, v katerih so zbrana nekatera priporočila za soočanje s posameznim izzivom. Posneti prispevki in druga gradiva so še vedno, če ne še bolj, aktualni in vredni vaše pozornosti. Do njih lahko dostopate tukaj.

Logotipi vseh 6 forumov

Osvetljujemo in ubiramo poti do spretnosti za življenje

Na forumih EPUO 2021 smo morda nekoliko več pozornosti namenili politični, teoretični ter strokovni ravni, čeprav konkretni primeri niso izostali. Zdaj se želimo še bolj približati dejanski praksi in življenju slehernika. Ustrezno smo zasnovali prijavo za uresničevanje EPUO v obdobju 2022–2023, ko smo med drugim napovedali forume o spretnostih za življenje.

Prvega na temo Zelene spretnosti za življenje in učeče se skupnosti smo izpeljali 18. oktobra. Spletna razprava EPALE, ki je tekla v drugem delu dogodka, je bila slovenski prispevek h konferenci skupnosti EPALE (EPALE Community Conference 2022 – Imagine). Več o obeh povezanih dogodkih lahko preberete v Špelinem članku. Na tem mestu pa vas še enkrat vabimo na spletno stran, ki smo jo kasneje obogatili še z Zgodbo o sožitju in obilju – videom z ddr. Ano Vovk, ki je v naših glavah in srcih sprožila željo po korenitih trajnostnih spremembah. Pa ne le ona, prav vsi govorci so bili prepričljivi in navdušujoči. Preverite!

Zelene spretnosti, 18. 10.

Drugi (oziroma osmi zaporedni) forum EPUO zadeva Spretnosti za zdravo življenje. Organiziran bo 15. novembra po spletu. Saj se strinjate: krepitev in ohranjanje psihofizičnega zdravja sta tako naša vseživljenjska pravica kot odgovornost. Ne moremo ju uresničevati, ne da bi se nenehno ozaveščali in učili o tem, kaj je za nas dobro in kaj ne. Včasih se je treba česa tudi odučiti, saj nas sodobno življenje na vseh področjih oddaljuje od naših korenin, starodavnih modrosti in povezanosti z lokalnim.

Spretnosti za zdravje, 15. 11.

Na tem forumu EPUO bomo spoznali celosten pogled na zdravje ter se seznanili z načini za pridobitev spretnosti, ki nam omogočajo kakovostno življenje. Prisluhnili bomo izkušenim, dejavnim posameznicam in posamezniku, ki bodo z nami delili svoje izkušnje, poglede, rezultate svojega dela. Nakazali nam bodo morda neznane priložnosti ter v nas prebudili  zavedanje o silnih potencialih samozdravljenja ter zdravljenja drug z drugim, v skupnostih.

V letošnjem letu napovedujemo še forum o digitalnih spretnostih za življenje (22. novembra) ter spretnostih za kulturno življenje (6. decembra); oba bosta potekala po spletu – za lažji dostop in trajnost povedanega. Spremljajte nas!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS