DOGODKI

Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost

Mag. Andraž Banfi, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

»Zagotovo bo treba ukrepati v zvezi s starejšimi zaposlenimi v podjetjih. Zato smo na Javnem skladu izdali publikacijo Katalog ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih. Strokovna usposabljanja, ki jih ponujamo v delavnicah Zavzeti ASI, lahko pripomorejo k boljšemu medgeneracijskemu sodelovanju …«

Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva

Dr. Klara Skubic Ermenc, Univerza v Ljubljani

»Doseganje učnih izidov lahko preverimo z Izvedbo storitve z zagovorom, priprave projekta z zagovorom, priprave izdelka z zagovorom. Ob zavedanju da bo moral udeleženec dejansko znanje pokazati delodajalcu oziroma mentorju, bomo pri načrtovanju pozornejši in rezultati bodo boljši.«

Vloga izobraževanja odraslih vse bolj prepoznana pri delodajalcih

Andrej Šinkovec, voznik Kavalirja, udeleženec tečaja Mozaik italijanskega jezika za kompetentno komunikacijo s strankami

»Stežka sem se sprijaznil s tem, da moram na tečaj italijanščine. Skrbelo me je, kako bo šlo. Zdaj lahko na terenu lahko pokažem svoje znanje. Turisti so navdušeni nad tem, da se z njimi lahko pogovarjam v njihovem jeziku. Vesel sem, da sem se lahko naučil nekaj novega.«

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 – stičišče programov, generacij in vrednot

Dr. Vesna Vuk Godina, antropologinja

»Okolje, v katerem živimo, bistveno vpliva na procese, kakršen je tudi izobraževanje. Kontekst, kot temu rečemo v antropologiji, določi rezultate vsakokratne prakse.«

Kaj se nam obeta na področju vrednotenja do leta 2030?

Pri načrtovanju vrednotenja kompetenc do leta 2030 se prepletata  dva ključna vidika, in sicer usmerjenost k standardom na eni in posamezniku na drugi strani oziroma perspektiva trga na eni ter perspektiva posameznikovega razvoja na drugi strani.

Evropski teden poklicnih spretnosti tokrat na Dunaju

Marianne Thyssen, komisarka EK za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade (2014–2019)

»Poklicno izobraževanje in usposabljanje naj bo prva in ne šele drugotna izbira mladih (in odraslih).«

Konferenca EBSN – poti do temeljnih spretnosti

Dr. Petra Javrh, ACS

»Filmi so izvirno multimedijsko orodje na poti k življenjski uspešnosti, posebno uporabno za odrasle, ki imajo težave z branjem besedil in tako lažje sprejemajo informacije preko videa.«

BLOG

DEJAVNOSTI

SPLOŠNO

Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 547, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Oblikovanje: David Fartek | Tehnična izvedba: Franci Lajovic

E-bilten ‘Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji’ je glasilo istoimenskega projekta. Izdajo biltena financirana Evropska komisija. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Publikacijo je mogoče prebrati na: https://epuo.acs.si/sl/gradiva/publikacije.