Vse dejavnosti v prvem delu projekta so podprte z vizualno in promocijsko kampanjo ter promocijskim gradivom. Nekatere obstoječe materiale smo posodobili (npr. na spletni strani EPUO), uveljavljene pristope pa nadaljujemo. Oblikovani so bili novi elementi, vezani na teme in izide PI.

Znotraj tima smo se pogovorili o spremembah grafične podobe PI. Nove različice logotipa in tipičnih strani so v pripravi. Kot rdeča nit bodo uporabljene za vse promocijske aktivnosti in obveščanje javnosti, tudi za zbirko primerov dobre prakse in nastajajoči e-portal.
Posodobili, nadgradili in racionalizirali smo obstoječo projektno spletno stran in dodali nekaj novih elementov, vezanih na osrednjo projektno temo, tj. Priporočila PI:

  • Razdelek Novice je bil dodan na naslovno stran z informacijami o prihajajočih in drugih pomembnih dogodkih. Oblikovane so bila spletne strani za vsakega od treh posvetovalnih sestankov 2018, ki so omogočila registracijo, prikaz vsebine (programa) in gradiva (izidov) (Power Point predstavitve, video posnetki, ki so na konferenci uporabljeni za ponazoritev primeri dobre prakse, MP3 posnetki, fotografije itd.). Oglejte si spletno stran posvetovalnega sestanka 1: https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-1, posvetovalni sestanek 2: https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-2 in posvetovalni sestanek 3: https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-3. Letna konferenca EPUO za leto 2018 je potekala pod okriljem LPoIO, ki ima svoje tradicionalno spletno mesto (http://pro.acs.si/lp in za konferenco 2018 http://pro.acs.si/lp2018). Vzpostavljene so bile povezave s spletnega mesta projekta EPUO do spletnih strani posameznih dogodkov.
  • Koncept e-portala o obstoječih nacionalnih ukrepih je v pripravi; aktivnosti so bile povezane z grafičnimi in tehničnimi rešitvami, določene vsebine so pripravljene in bodo dopolnjene do konca projekta EAAL v letu 2019.

Nova zasnova temelji na prenovljeni strukturi menijev in je v postopku tehničnega oblikovanja. Vsebina je v veliki meri pripravljena. Vzporedno s krovnimi cilji stalno posodabljamo e-zbirko primerov dobre prakse.

Blogi in druge objave na EPALE so bili neposredno ali posredno povezani z projektnimi dejavnostmi. Navedeni so pod (https://epuo.acs.si/sl/disseination/epale). Sestanki strokovne skupine EPALE (sestavljeni iz predstavnikov CMEPIUS, ki nastopajo kot EPALE NPS, MIZŠ, CPI in predstavnik ljudskih univerz) so služili za poročanje o preteklosti in prihajajoče dejavnosti EPUO. V letu 2019 bomo skupaj organizirali regionalno konferenco EPALE / EAAL za države jugovzhodne Evrope.

Zainteresirano javnost redno obveščamo preko družbenih omrežij: FB in Twitterja TVU ter FB ACS. e-Novičke ACS pošiljamo domačim bralcem vsak mesec, tujim pa štirikrat letno. Po tej poti jih obveščamo o aktualnih dogodkih, projektih in rezultatih v slovenskem izobraževanju odraslih in projektu EPUO.

%d bloggers like this: