Leta 2019 je ACS organiziral nadaljnje tri dogodke in jih povezal z drugimi pomembnimi posveti. Prva dva s premislekom pred pripravo NPIO, zadnjega pa s podporo razvoju in ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja s pomočjo festivala učenja.
Zaključna konferenca EPUO, povezana z Regijsko konferenco EPALE, je bila izvrstna priložnost za pogovor o izzivih, vezanih na Priporočilo PI v petih državah jugovzhodne Evrope.

Tema Poti izpolnjevanja je bila povezana tudi z aktualnimi prizadevanji za novi NPIO. Dogodke je organizirala naša ustanova (ACS), izzivi Poti izpoplnjevanja in teme EPUO pa so bili v središču pozornosti. Zadnji posvetovalni dogodek je bil osredotočen na doseganje ranljivih skupin in ozaveščanje s nacionalnim TVU. Ob 25-letmici namreč pripravljamo nekatere spremembe našega festivala učenja.

%d bloggers like this: