Enaindevetdeset predstavnikov vseh članic EU ter Avstralije se je udeležilo Letne konference in skupščine Evropske zveze za temeljne spretnosti (EBSN) med 6. in 8. junijem v Berlinu. Dogodkov smo se udeležili sodelavki ACS, mag. Estera Možina in dr. Petra Javrh, ter predstavnika LU Ptuj, ki je bila letos na novo sprejeta med članice zveze, direktorica Mojca Volk in strokovni sodelavec Andrej Korošec. Slovenija ima tako tri članice v vrstah EBSN, poleg ACS in LU Ptuj je član te organizacije tudi MIZŠ.

Mag. Estera Možina je sodelovala v panelni razpravi z naslovom Access to Basic Skills o izkušnjah in pogledih na možnosti in ovire za pridobivanje temeljnih spretnosti v posameznih državah, ki jo je spretno povezovala generalna sekretarka in ustanoviteljica organizacije Graciela Sbertoli. Svoje poglede so delili še predstavnik nemškega ministrstva za zdravje, predstavnica nemške sindikalne organizacije, predstavnik nizozemske nevladne organizacije za branje in pisanje, predstavnik inštituta za izobraževanje in delo iz Velike Britanije ter predstavnik inštituta za socialne inovacije iz Italije. Prav v vseh državah se spopadamo s podobnimi problemi (nestalnim financiranjem, premalo izobraževalnimi mesti, nepoznavanjem potreb ciljnih skupin, velikim deležem honorarnih učiteljev in drugih strokovnih delavcev ipd.) pri zagotavljanju izobraževalnih možnosti za odrasle iz najranljivejših skupin.

Predstavnici ACS sva imeli priložnost predstaviti rezultate našega dela v delovni skupini. Mag. Estera Možina je predstavila novo orodje za ocenjevanje spretnosti odraslih (Education&Skills Online, slovensko Ocenjevanje spretnosti, spletni vprašalnik), ki omogoča individualne rezultate besedilnih spretnosti, matematičnih spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Vsebuje tudi nekognitivne kazalnike uporabe spretnosti, poklicnih interesov in namer, osebne blaginje in zdravja ter vedenjskih kompetenc. Predstavljen je bil večletni projekt vpeljevanja inštrumenta v Sloveniji, ki ga je podprlo MIZŠ. Začetek izvajanja načrtujemo za jesen.
Dr. Petra Javrh je na konferenci v okviru t. i. metode vrtiljaka (šest 15-minutnih predstavitev različnim manjšim skupinam, ki se pomikajo od prve do šeste predstavitve) predstavila serijo izobraževalnih filmov s skupnim naslovom Na poti do življenjske uspešnosti. Filmi so izvirno multimedijsko orodje za učenje o temeljnih zmožnostih, posebno uporabno za odrasle, ki imajo težave z branjem besedil in tako lažje sprejemajo informacije preko videa. Filmi temeljijo na osebni izkušnji posameznika in na razvoju temeljnih zmožnosti skozi spremembo v življenju glavnega junaka. O seriji izobraževalnih filmov je bila pripravljena tudi predstavitvena brošura.

Mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si) in Katja Bider (katja.bider@acs.si), ACS

 

 

%d bloggers like this: