ACS je v sodelovanju z DOIO 11. in 19. junija 2018 pripravil posvetovalni dogodek projekta EPUO, in sicer v sklopu posveta združenja DOIO z naslovom Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva.

Datum in prizorišče: 11. junij 2018, Kult 316, Ljubljana

Glavna tema: Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in potrebe gospodarstva

Koordinatorja: ACS in DOIO

Vabljeni deležniki: predstavniki MIZŠ, CPI, ACS, oddelkov za IO na srednjih šolah in učitelji – skupaj približno 80 udeležencev

Drugo posvetovalno srečanje EPUO in letno srečanje DOIO z naslovom Izobraževanje odraslih v srednjih šolah – za znanje, prilagojeno potrebam trga dela je bilo 11. junija 2018 v Ljubljani. Pozdravili smo več kot 80 udeležencev iz sektorja IO.

Zdi se, da so danes srednje šole na področju IO v slabšem položaju. Pred nekaj leti je bilo zaradi podobnih okoliščin ustanovljeno združenje DOIO, da bi skupaj opozarjali na težave in izzive ter neposredno vplivali na rešitve. Kakšen je napredek pri IO v srednjih šolah in kako ga upravljati? Ta vprašanja v zvezi z dejanskimi potrebami trga dela so bila obravnavana na drugem posvetovalnem zasedanju EPUO in letnem srečanju DOIO.

Uvodni nagovor sta imela Zlatko Žepan, predsednik DOIO, in Andrej Sotošek, direktor ACS. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na MIZŠ, je predstavila vlogo IO v srednjih šolah, vključno s stališči in pričakovanji ministrstva. Dva člana DOIO sta nadaljevala s predstavitvijo pomena in vloge DOIO za izobraževanje odraslih v srednjih šolah na podlagi analize ankete med člani. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta EPUO na ACS, je predstavila uresničevanje EPUO v Sloveniji. Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje (CPI), je predstavil okvir kvalifikacij in programe izpopolnjevanja ter dodatne kvalifikacije. Predstavitev projekta Izvajanje programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022 je prispevala Nataša Hafner Vojčić z MIZŠ. Udeleženci so sodelovali prek sistema VoxVote.

Na popoldanskem zasedanju so strokovnjaki BIC Ljubljana in ŠC Novo mesto udeležencem predstavili dva primera dobre prakse. Oba sta poudarila sodelovanje z delodajalci pri pripravi in ​​izvajanju programov za potrebe trga dela.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo usposabljanja za pripravo programov usposabljanja in izpopolnjevanja za potrebe trga dela dr. Klare Skubic Ermenc s FF Univerze v Ljubljani.

Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

%d