V okviru prvega dela tega projektnega obdobja (november 2017–oktober 2018) smo člani projektnega tima v sodelovanju z MIZŠ analizirali stanje, tako da smo poiskali obstoječe praske in politične ukrepe v IO, sofinancirane s sredstvi ESS. Politične ukrepe smo povezali s primeri dobrih praks in in ukrepi priporočila PI.

Trenutno je v Sloveniji več procesov, projektov, zlasti financiranih iz ESS, dejavnosti, ukrepov in orodij, ki se izvajajo ali se uporabljajo za zagotavljanje priložnosti prednostnim ciljnim skupinam (večinoma nizko kvalificiranih) odraslih (zaposlenih in brezposelnih). Kaj lahko dosežejo?
– Ocenijo svoje sposobnosti,
– pridobijo manjkajoče znanje, veščine in kompetence (pismenost, matematične, digitalne in druge spretnosti) ter
– uveljavljajo svoje neformalno in priložnostno pridobljeno znanje.

Vse to se dogaja v skladu z NPIO in Letnim programom za izobraževanje odraslih. Te dejavnosti vključujejo oblikovalce politik, agencije, ponudnike izobraževanja in usposabljanja, socialne partnerje, delodajalce in številne druge zainteresirane strani iz obeh sektorjev: izobraževanja in usposabljanja ter zaposlovanja tako na lokalni kot nacionalni ravni. V teh prizadevanjih igrajo pomembno informacijsko in usmerjevalno vlogo dejavnosti ozaveščanja in informiranja.

%d bloggers like this: