Na srečanjih nacionalnih koordinatorjev EPUO smo pletli nove vezi, izmenjevali poglede in delili primere dobrih praks. Rezultat teh srečanj so med drugim obiski tujih delegacij (Litvancev, Madžarov, Nizozemcev) v Sloveniji in njihova pripravljenost sodelovati na naših dogodkih (Andragoškem kolokviju na Jesenicah, Letnem posvetu o izobraževanju odraslih v Mariboru, Odprtju TVU v Šmarju pri Jelšah).

EPUO v Sloveniji smo predstavili na mednarodnih dogodkih v Sloveniji in zunaj naših meja: Regijski in nacionalni konferenci EPALE, Letni konferenci EBSN. Letnega posveta o IO so se udeležili kolegi iz NPS EPALE in nacionalne koordinacije EPUO iz BiH. Sodelovali smo na PLA o prihodnosti vrednotenja pridobljenega znanja v Bonnu.

Za ozaveščanje tujih partnerjev in simpatizerjev smo uporabili angleško različico e-Novičk ACS: e-Bulletin, spletno stran ACS in EPUO v angleščini ter objavljali na portalu EPALE.

OECD Sloveniji predlaga krepitev učinkovitega medministrskega in medsektorskega povezovanja. Za udejanjanje te zaveze si prizadevamo tudi v okviru EPUO, tako da povezujemo MIZŠ, MDDSZ, združenja za IO in ostale deležnike na nacionalni ravni.

%d bloggers like this: