Forum smo organizirali na temelju spoznanj s foruma EPUO 2021 o digitalni preobrazbi družbe, ki smo jih povzeli v Manifestu za digitalno preobrazbo družbe. Tokrat smo se še bolj približali praksi in življenju slehernika.

Tudi v digitalnih vodah (ali raje: hudourniku?) lahko plavamo proti toku ali z njim. Prvo nas ogrozi, v najboljšem primeru potisne ob rob. Drugo je mogoče le z urno prilagodljivostjo, ozaveščanjem in učenjem.

Na letošnjem forumu smo zato razpravljali o nujnosti pridobivanja digitalnih spretnosti za življenje ter učnih priložnostih, ki nam to omogočajo.

Dogodek je potekal 22. novembra 2022 od 14. do 17. ure po spletu.

Množica podatkov in stalna težnja po hitrem tempu sta neizogibna pojava našega vsakdana. Digitalne tehnologije in orodja, tudi umetna inteligenca, so pri tem lahko naši zavezniki, če se le stalno usposabljamo.

Čemu? Za kakovostnejše in učinkovitejše delo, učenje in izobraževanje, vsakodnevne dejavnosti, povezane z zdravjem, uradnimi opravki, ravnanjem z denarjem, potovanji …, osebni razvoj, družbene stike in udejstvovanje v skupnostih ter mnoge druge namene.

Toda: vedno naj bo v ospredju dobrobit človeka, zato sta pomembni tako čuječnost kot kritičnost.