Forum smo organizirali na temelju spoznanj s foruma EPUO 2021 o zeleni preobrazbi družbe, ki smo jih povzeli v Manifestu za zeleno preobrazbo družbe. Na tokratnem dogodku smo razpravljali o nujnosti pridobitve t. i. zelenih spretnosti za življenje ter učnih priložnosti, ki nam bodo to omogočile. Na ta način se bomo namreč usposobili za trajnostno življenje ter soustvarjanje in ohranjanje zdravih okolij. Omenili smo velik medsektorski projekt na tem področju ter vključili glas učečih se. Preučili smo vlogo učečih se skupnosti in predstavili uspešne primere. Ti so potrdili našo predpostavko, da morajo ukrepi in dejavnosti upoštevati načeli večgeneracijskosti in večdisciplinarnosti.

Forum je sestavni del uresničevanja novega Evropskega programa za učenje odraslih 2022–2023 (projekt EPUO).

Spletna razprava EPALE je bila t. i. nacionalni spremljevalni dogodek Letne konference skupnosti EPALE.

Dogodek je potekal 18. oktobra 2022 od 14. do 17. ure po spletu. Simultano smo ga prevajali v angleški in slovenski znakovni jezik.