Osrednji strokovni dogodek pod okriljem 28. TVU je organiziral ACS v tesnem sodelovanju z MDDSZ in MVI 1. junija v Hiši EU. 85 udeležencev se je zbralo, da naslovimo temo spretnosti – v svetu, ki se neznansko hitro in globoko spreminja.

Vsak ima svoje pristojnosti in le vsi skupaj smo lahko uspešni.

Darja Čot

MDDSZ

Tokratna pobuda Evropskega parlamenta in Sveta, oblikovana v institut ELS, se zdi najmočnejša doslej. Zadeve so namreč dramatične, kot opozarjajo visoki predstavniki EU. Gre malodane za revolucijo na področju spretnosti, povezano z ambicioznimi cilji Evropskega stebra socialnih pravic in njegovega Akcijskega načrta.

V številnih panogah namreč primanjkuje delovne sile, ki bi s svojimi spretnostmi ustrezala potrebam na trgu dela. To po eni strani pomeni nujno prekvalifikacijo in/ali nadaljnje usposabljanje obstoječe delovne sile, po drugi pa privabljanje delavcev iz drugih okolij – torej učenje, izobraževanje, usposabljanje … Terja tudi prodorno ozaveščanje, učečemu se prilagojeno svetovanje, vrednotenje že obstoječih znanj in spretnosti ter druge ukrepe.

Dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva EK v Sloveniji
Kako se na pobudo ELS odziva Slovenija?

Kakšno je stanje pri nas in kako lahko ukrepamo? Kateri so izzivi zagotavljanja spretnosti za delo in življenje nasploh? Kako obenem podpreti zeleni in digitalni prehod? Kako zagotoviti celostni, tako ekonomski kot humanistični pristop k reševanju? Ali že obstajajo dobri primeri sistematičnega in stalnega vlaganja v zaposlene?

Ta vprašanja smo naslovili v več programskih sklopih. V enem od njih je šest nacionalnih deležnikov, od tega dve ministrstvi, obe zbornici, ZRSZ ter JŠRIPS, predstavilo svoje dejavnosti, s katerimi omogočajo pridobivanje spretnosti za delo in življenje nasploh.

Predstavitev načrtov nacionalnih deležnikov

Programi aktivne politike zaposlovanja uravnavajo neskladja na trgu dela.

 

mag. Iris Lojevec

ZSRS

Naložba v ljudi je investicija v uspešno prihodnost.

 

mag. Barbara Leder

JŠRIPS

Statistika je neusmiljena in glede digitalnih kompetenc ne riše najlepše podobe Slovenije.

Dr. Aida Kamišalić Latifić

MDP

Predstavitev načrtov nacionalnih deležnikov

Če skrbimo zase, se učimo in pridobivamo znanje, hkrati bogatimo tudi svoje zelene spretnosti.

mag. Ines Gergorić

GZS

Ljudi je treba tudi primerno plačati.

 

 

Danijel Lamperger

OPZ

Vpeljujemo digitalne veščine, vendar brez socialno-čustvenih ne bo šlo.

 

Peter Novoselec

MJU

Predstavnika Krke, tovarne zdravil, in Mlinotesta, Živilske industrije sta z osebnim nastopom in videoposnetkoma, v katerih smo lahko prisluhnili tudi udeležencem, prikazala konkretna primera vlaganja v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

Predstavitev dejavnosti v podjetjih

Karierna rast je sestavljena iz treh komponent: osebnega, strokovnega in delovnega razvoja.

Mateja Tičar

Krka, d. d.

Predstavitve dejavnosti v podjetjih

Včasih so mlinarji s hrbtov metali vreče moke, danes njihovo pot usmerja delavka za računalnikom.

Simon Ušaj

Mlinotest, d. d.

V razpravi na temo Izzivi zagotavljanja spretnosti za delo in življenje so si poglede izmenjali predstavniki treh ministrstev, predstavnik delodajalcev iz Ekonomsko socialnega sveta ter predstavnica ZiSSS.
Okrogla miza, Evropsko leto spretnosti

Dr. Til Rozman, MDP: »Digitalne kompetence so nujne, da so vsi posamezniki vpeti v družbeno dogajanje.«

Mojca Pršina, MDDSZ: »V sodelovanju z ZRSZ razvijamo platformo za napovedovanje potreb po kadrih.«

Teja Dolgan, MVI: »Življenjske spretnosti so gradniki posameznikove neodvisnosti in osebne učinkovitosti.«

Mag. Maja Radinovič Hajdič: »Osredotočeni bomo na ranljive ciljne skupine, ki niso toliko opolnomočene, da bi vzele tisto, kar jim je ponujeno.«

Danijel Lamperger: »Vse panoge obrti in podjetništva zahtevajo, da v izobraževanje vključimo umetno inteligenco.«

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: »Prepoznajte smisel ELS in bodite pripadni tej enoletni kampanji.«

Celotno dogajanje je potekalo pod močnim pečatom, ki ga je udeležencem vtisnila dr. Petra Javrh z izrazito andragoško obarvanim prispevkom o spretnostih odraslih v Sloveniji.

Dr. Petra javrh o spretnostih

Slovenski kmet je dobro vedel, da na kmetijo ne bo dobil pomočnikov, če z njimi ne bo lepo ravnal.

dr. Petra Javrh

ACS

Na koncu smo lahko le še pritrdili evropskemu komisarju za delovna mesta in socialne pravice, Nicolasu Schmitu, ki pravi: »Ne zgolj leto, šele celo desetletje ali več, posvečeno spretnostim, bo umirilo družbeno-ekonomska nesorazmerja.«

Celoten program, posnetek predvajanja v živo, predstavitve in druga gradiva o dogodku najdete na spletni strani 27. AK.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), opremila Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), obe ACS