Uvodni članek o ELS smo objavili splmladi, ko je pobuda začela dobivati obrise. Obljubili smo, da vas bomo seznanjali o nadaljnjem dogajanju. Medtem so se na evropski ravni politična pogajanja zaključila, saj je bil 7. marca med Svetom EU in Evropskim parlamentom dosežen dogovor o vsebini sklepa o ELS. Evropski poslanci so ELS prižgali zeleno luč pred kratkim, 30. marca, in sicer s 524 glasovi za, 33 proti in 24 vzdržanimi.

Na spletni strani ELS, za zdaj dostopni le v angleškem jeziku, vendar z možnostjo strojnega prevoda posamezne strani v jezike EU, so opredeljeni razlogi za pobudo o ELS. Osrednji namen je postaviti spretnosti v ospredje in na ta način pomagati

  • posameznikom, da pridobijo prave spretnosti za kakovostna delovna mesta, ter
  • podjetjem, še posebno malim in srednje velikim, da izpostavijo in naslovijo pomanjkanje določenih spretnosti.

V grobem se kažejo tile štirje cilji ELS:

  1. spodbujanje večjih, učinkovitejših in bolj vključujočih naložb v izobraževanje in usposabljanje,
  2. zagotavljanje spretnosti v skladu s potrebami trga dela s pomočjo različnih deležnikov, kot so na primer socialni partnerji in podjetja,
  3. usklajevanje želja, potreb in spretnosti ljudi s potrebami in priložnostmi na trgu dela, še posebno v povezavi z zeleno in digitalno preobrazbo družbe ter ekonomskim okrevanjem,
  4. privabljanje ljudi, ki imajo spretnosti, ki jih države članice potrebujejo, iz tretjih držav.

Končno besedilo sklepa o ELS (ter njegovih ciljev) bo objavljeno 24. aprila, ELS pa se bo uradno začelo na dan Evrope, 9. maja. Pestro dogajanje po vsej EU se bo zaključilo 8. maja naslednje leto. Komisija bo usklajevala dejavnosti v sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji ELS  (seznam je objavljen tukaj), svojimi predstavništvi ter pristojnimi agencijami EU, predvsem CEDEFOP, ENISA in ETF. Nadzorni organ, ki mu bo po izteku ELS treba poročati, pa je Evropski parlament.

Nacionalni koordinatorji smo se prvič že sestali

V virtualnem okolju smo 24. marca ugotavljali, da sta dve tretjini koordinatorjev iz resorja zaposlovanja, slaba tretjina iz resorja izobraževanja, nekaj pa je predstavnikov drugih ustanov. Prisluhnili smo nagovoru evropskega komisarja za delovna mesta in socialne pravice Nicolasa Schmita o pereči situaciji na evropskem trgu dela. Ta po njegovih besedah kliče po pravcati revoluciji na področju spretnosti.

V nadaljevanju so nam predstavniki delovne skupine za ELS v Direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost predstavili zamisel o ELS in njegovi obeležitvi na evropski in nacionalni ravni. Povabili so nas k vnašanju dogodkov v koledar, ki je viden v osrednjem delu naslovne spletne strani. Pripravili so komunikacijske elemente (logotipe, tipične slike in strani, pasice ipd.), ki naj jih uporabimo v svoje namene. Izbrane države (Latvija, Finska, Španija, ki predseduje Svetu EU v drugi polovici 2023, ter Bolgarija) so predstavile svoje načrte. Najbližji so nam finski, saj tam dvema koordinatorjema, vsakemu iz svojega resorja, podporo daje neformalni koordinacijski odbor, ki se vsakodnevno – ne le za namene ELS – ukvarja s problematiko spretnosti.

Tudi v Sloveniji smo organizirali podoben ožji neformalni odbor iz predstavnikov MDDSZ in MVI. Sodelovali pa bomo tudi s širšo mrežo deležnikov, ki bo vključevala javne zavode na področju izobraževanja, ministrstva, ki sodelujejo pri uresničevanju ReNPIO 2022–2030, združenja izvajalcev izobraževanja in usposabljanja, predstavništvo EK in druge. S skupnimi močmi bomo zagotovo pripravili zanimiv nabor dogodkov ELS. Medtem slednje snujejo tudi koordinatorji in prireditelji TVU – 2023, saj je ELS krovna tema letošnjega festivala učenja. Dejavnosti bomo povezali tudi s tistimi, ki jih izvajamo v projektu EPUO (npr. e-portal Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, forumi EPUO o spretnostih za življenje ipd.). Pri vsem tem ohranjamo v mislih široko opredelitev znanja, spretnosti in kompetenc – vsega trojega, kar krepi za delo in življenje nasploh.

V nadaljevanju bomo zasnovali osrednji strokovni dogodek ELS v letošnjem letu – andragoški kolokvij – in ga izpeljali predvidoma 1. junija.

Obljuba o nadaljnjem obveščanju seveda ostaja.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS